Prejšnji teden je konzorcij Unify objavil poročilo Taking Stock & Planning Ahead: National Energy and Climate Plans as a tool to achieve climate safety and energy security (Pregled sedanjega stanja in prihodnji načrti. Nacionalni podnebni načrti kot orodje za doseganje podnebne in energetske varnosti).

Da bi Evropska unija izpolnila svoj znanstveno utemeljeni delež iz Pariškega sporazuma, mora do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 65 % ter do leta 2040 doseči podnebno nevtralnost. To bo v tem desetletju zahtevalo podnebne ukrepe v obsegu brez primere, še zlasti ob trenutni krizi na področju energije iz fosilnih goriv zaradi vojne v Ukrajini.

V teh razmerah so lahko nacionalni energetski in podnebni načrti (NEPN) močno orodje, s katerim EU prispeva k omejevanju globalnega segrevanja na 1,5 °C, obenem pa poskrbi za energetsko varnost in pravičnost znotraj Unije.

Poročilo LIFE Unify je nastalo po treh letih spremljanja priprav osnutkov NEPN in njihovega zgodnjega izvajanja na podlagi nacionalnih izkušenj desetih držav članic EU: Češke, Danske, Estonije, Francije, Hrvaške, Nemčije, Poljske, Portugalske, Slovenije in Španije. Predstavlja pregled sedanjega stanja ciljev in izvajanja NEPN ter državam članicam prinaša pet ključnih priporočil za razvoj ambicioznih NEPN v okviru njihovega postopka revizije v letih 2023 in 2024.

Pet priporočil lahko strnemo v naslednje točke:

  1. Povečati ambicioznost podnebnih in energetskih ciljev za leto 2030.
  2. Razviti tehtne politike, ukrepe in načrte, ki bodo obrodili rezultate.
  3. Podpreti politike, ki vključujejo naložbe, odporne proti podnebnim spremembam. Naložbe morajo biti družbeno pravične in prispevati k odmikanju od fosilnih goriv.
  4. Povečati udeležbo javnosti in preglednost.
  5.  Zagotoviti doslednost v vseh politikah in v smeri podnebne nevtralnosti.

Priloga k temu dokumentu je sestavljena iz deset računov posameznih držav in omogoča dragocen vpogled v posamezne nacionalne okvire ter podrobnejše analize, ocene in priporočila po državah.

Celotno pročilo je na voljo tukaj.

Kontakt za dodatne informacije: Taj Zavodnik, [email protected], 01 515 40 80

 

 

 

 

 

Poročilo je nastalo v okviru projekta LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action (LIFE18 GIC/BE/001190 LIFE UNIFY). Besedilo ne odraža pogledov Evropske komisije.