Po ponedeljkovi seji občinskega sveta MO Ljubljana, na kateri se je odločalo tudi o dvigu cen enkratnih vozovnic LPP, predstavniki KTPP* izražamo razočaranje nad rezultati glasovanja in razpravo o ceni terminskih in letnih vozovnic. Svetniki so po daljši razpravi pred glasovanjem, z večino potrdili predlog in od aprila 2019 bomo plačevali višjo enkratno vozovnico za ljubljanske avtobuse (1,3 EUR).

Kljub temu, da se je na predlog LPP in OGDP, da se podraža enkratna vozovnica za mestni in primestni avtobusni promet, odzvalo kar nekaj nevladnih organizacij, posameznikov, političnih strank in mestnih svetnikov (glej amandmaje in predloge k 9. točki seje), nad odzivnostjo predlagateljev, vladajoče koalicije in župana za konstruktivne predloge. V KTPP smo nasprotovali podražitvi na 1,3 EUR, če ponudniki ne zagotovijo ugodnejših terminskih in letnih vozovnic. Za mesečno vozovnico smo predlagali 26 EUR (20- kratnik enkratne) in 208 EUR (8 – kratnik mesečne) za letno vozovnico. Le tako bi motivirali širšo javnost, da si zagotovi terminske vozovnice. Žal so bili predlogi na seji preslišani in zavrnjeni. Še več, 4.2.2019 so začeli veljati novi vozni redi, ki so na marsikateri liniji znižali frekvence avtobusov. Letna karta pa je veljavna samo v koledarskem letu in ne eno leto od dneva nakupa. Vse to pa slabša uporabniško izkušnjo.

Menimo, da v času, ko bi onesnažena mesta kot je Ljubljana morala sprejeti vse možne ukrepe, da se čim več prebivalcev preusmeri iz osebnega na javni potniški promet, takšne odločitve mestne politike prinašajo ravno nasprotne učinke in so daleč od ciljev, opredeljenih v mestni in regionalni prometni strategiji. Opozarjamo tudi, da razen cene, prebivalce od vožnje z avtobusom odvrača predvsem njihova časovna nekonkurenčnost avtomobilu in prenizke frekvence.

Zato občinsko upravo (Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet) in LPP d.o.o. pozivamo:

– da pripravijo nov predlog, v katerem preučijo možnosti (predlaganih) nižjih cen mesečnih in letnih vozovnic in upoštevajo večkratnike, ki bodo splošno javnost dejansko spodbudili k nakupu terminskih vozovnic, ter predlagajo sorazmerno nižje cene vozovnic za ranljive skupine,

– da spremenijo veljavnost letne karte v eno leto od dneva nakupa (ne sme biti vezana na koledarsko leto),

– da uberejo bolj progresivno strategijo razvoja javnega potniškega prometa v prestolnici, ki ne bo na avtobuse privabljala le dijake in upokojence, temveč tudi zaposlene in dnevne migrante, pri katerih je največji potencial za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva na podnebne spremembe (vsak dan se v Ljubljano pripelje 120.000 vozil).

Županu in svetnikom pa predlagamo, da v bodoče podprejo znižanje cen letnih in terminskih vozovnic ter naprednejše in celovitejše prometne ukrepe, ki bodo prinesli koristi vsem prebivalcem.

Sporočilo za javnost

Poziv MOL LPP

 

Novo!

S strani MOL Ljubljana smo 15.3.2019 prejeli odgovor na naš poziv, ki si ga lahko preberete tukaj: Odgovor MOL LPP.

 

Več informacij:

Marjeta Benčina
v imenu Koalicije za trajnostno prometno politiko
[email protected]
01 515 40 80

* Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji. Spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju.