Ravno okoljski nevladni sektor, ki opravlja vlogo zagovornika okolja v imenu sedanjih in prihodnjih generacij, je z vidika sistemskega financiranja v Sloveniji najbolj ogrožen. V primerjavi z drugimi nevladnimi organizacijami (NVO) imamo okoljske organizacije izjemno neugodno finančno sliko državnega sofinanciranja.

Povzetek analize, opravljene v okviru mreže Plan B za Slovenijo:

Nevladne organizacije od Ministrstva za okolje in prostor (MOP) dobimo le 1,18 % od vseh državnih sredstev, namenjenih NVO v Sloveniji, pri čemer ta delež zajema področja okolja, narave in tudi prostora.

NVO dobijo le 0,41 % sredstev celotnega proračuna MOP, kar je skoraj štirikrat manj od povprečnega deleža sredstev za NVO v proračunih ministrstev.

Kljub zagotovljenim namenskim sredstvom po podatkih MOP v letu 2021 za NVO niso predvideni nobeni razpisi, poleg tega bodo po trenutnem predlogu programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 že predvidena sredstva manjša za 60 %.

V Sloveniji je več kot 200 okoljskih NVO, med njimi pa ima 78 nevladnih organizacij status delovanja v javnem interesu na področjih varstva okolja in ohranjanja narave.

Več informacij in povezavo do analize najdete na spletni strani mreže Plan B za Slovenijo, katere član je tudi Focus.