Institucija Varuha človekovih pravic Republike Slovenije je danes na pobudo Focusa organizirala posvet o človekovih pravicah v gospodarstvu. Namen posveta je bil opraviti med-deležniško posvetovanje o predlogu Direktive Evropske unije o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD) in pomenu priprave zakonodaje, ki bo učinkovito naslavljala varovanje človekovih pravic in okolja na način, smiseln za poslovanje podjetij. Z organizacijo posveta smo želeli skupaj s predstavniki države, gospodarstva in civilne družbe nasloviti poglavitna odprta vprašanja in s tem doprinesti k čim bolj celostnem razumevanju tematike s strani slovenskih odločevalcev, podjetij in strokovne javnosti.

»To je prva zakonodaja, katere cilj je zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in okolja vzdolž celotne vrednostne verige podjetij, ki poslujejo v Evropski Uniji. Če želimo, da bo učinkovita in izvedljiva, je nujna informirana izmenjava stališč in usklajevanje med različnimi deležniki. V tej luči v Focusu vidimo ta posvet. Proces usklajevanja in pogajanj pa ne sme spodkopati srži zakonodaje – odgovornosti podjetij za kršitve in vpliv na podnebne spremembe. Države morajo zagotoviti žrtvam v okviru globalnih vrednostnih verig dostop do pravnih sredstev v EU. Od pristojnega Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pričakujemo, da bo stališča in bistvo zakonodaje upoštevalo v procesu končnih pogajanj v Bruslju, ki bodo potekala do konca leta,« je o pomembnosti posveta poudarila predsednica Focusa mag. Živa Kavka Gobbo.

V uvodnem delu je kot gostja panela Živa Kavka Gobbo poudarila pomen spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu. Na kratko je povzela analize, ki kažejo, da kljub prostovoljnim zavezam podjetij, naraščata tako otroško kot prisilno delo. V zadnjem desetletju je otroško delo poraslo za 14 odstotkov, kljub prostovoljnim zavezam svetovnih proizvajalcev čokolade. Danes dela več kot 2 milijona otrok samo v zahodni Afriki.

“Zato si v Focusu in Pravični trgovini Slovenija že več kot 10 let prizadevamo za dvig glasu za okolje in ljudi, ki so brez pravic. Analize kažejo, da prostovoljne zaveze niso dovolj in da drugače, kot z zavezujočo zakonodajo, ne bo šlo. Kot okoljska organizacija si želimo ambiciozne in učinkovite zakonodaje, zato se nam zdi pomembno, da se različni deležniki začnemo konkretno pogovarjati o ključnih točkah te zakonodaje, ki naj bi ščitila najšibkejše. Po javnomnenjskih raziskavah kar 83 % prebivalcev Slovenije podpira zakonsko odgovornost podjetij za podnebno krizo. Ne moremo pa biti državljani in potrošniki sami odgovorni za naše nakupne izbire in kršenje človekovih pravic v vrednostnih verigah. Veseli nas, da smo se zbrali v tako raznoliki zasedbi. Pomembno je, da se zavemo, da sedimo na isti strani, smo na istem planetu, če pa pogledamo na globalni ravni, imamo mi več možnosti ukrepanja, kot marsikatera država in družba, ” je še dodala.

V drugem delu je sodelovala naša Elena Lunder, ki kot strokovnjakinja za človekove pravice proces sprejemanja omenjene zakonodaje budno spremlja.

“Do prejšnjega tedna so imeli slovenski odločevalci možnost vplivanja na vsebino nove direktive o skrbnem pregledu v podjetjih na področju trajnostnosti in veseli smo, da je minister Han jasno povedal, da mora v teh pogajanjih Slovenija zavzeti svojo pozicijo in jo jasno in na glas zagovarjati.  Gospod Brodnjak, predsednik uprave NLB, je poudaril veliko vlogo bank pri nadaljnjem razvoju evropskega gospodarstva in skladno s tem se moramo zato še bolj zavzeti za to, da se finančni sektor vključi v prihajajočo zakonodajo”, je poudarila.

 

Program posveta si lahko pogledate na tej povezavi.

 

Aktivnost je podprta s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021. Vsebina projekta Brez izkoriščanja je v izključni odgovornosti društva Focus in ne odraža nujno stališč sofinancerjev.