V poročilu je jasno izraženo tudi prepoznanje agencije, da CO2 emisije, ki nastajajo pri kurjenju fosilnih virov, delujejo destabilizirajoče na naše podnebje, s čimer potrjujejo znanstvene ugotovitve. To bi morale slišati tudi države, investitorji in industrija fosilnih virov. Ne gre zgolj za ustavitev obsežnih novih raziskovanj v fosilne vire, temveč tudi za ustavitev obstoječe infrastrukture za umazano energijo. To je cena, ki jo moramo plačati, da se izognemo globalni podnebni katastrofi. Po oceni IEA moramo hitro izvesti prehod gospodarstva na čiste energije.

IEA jasno sporoča, da je potrebno ukrepati takoj. Investicije v čiste obnovljive vire in energetsko učinkovitost morajo postati prioriteta, njihov razpon pa se mora povečati. Obenem je potrebno ustrezno opuščanje investicij v fosilne projekte. Prav tako je nujno zmanjšati oz. opustiti subvencije v fosilne vire, ta sredstva pa preusmeriti v energetsko učinkovitost in obnovljive vire. Kljub zavezam razvitih držav, da bodo te zmanjšale subvencioniranje fosilnih virov, so se subvencije v letu 2011 glede na leto 2010 povečale za 30 % ter presegle 500 milijard $.

Focus se pridružuje pozivu Mednarodne agenciji za energijo po takojšnjih dejanjih in politikah, ki bodo spodbujale učinkovito rabo energije, prinašale energetske prihranke, se osredotočale na obnovljive vire energije ter zmanjševale emisije toplogrednih plinov.