Ljubljana, 21. avgust 2023 – Eden od pogojev za učinkovit in pravični zeleni prehod je interdisciplinarno povezovanje. Most med družboslovnimi in okoljskimi znanji je danes v Ljubljani znova vzpostavila petdnevna Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023, ki jo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirajo Focus, društvo za sonaraven razvoj, Fakulteta za družbene vede, Umanotera, Inštitut za ekologijo, Eko-kolektiv in Časopis za kritiko znanosti.

Okoljska vprašanja so kompleksna, zahtevajo poglobljeno znanje ter celovit pogled. Pogosto se okoljski izzivi poenostavijo na tehnične probleme, a sta v resnici vsaj tako pomembni tudi politična in družbena razsežnost podnebne krize in zelenega prehoda. Mednarodna poletna šola politične ekologije 2023 že tretje leto prinaša nova znanja, ki manjkajo v slovenskem intelektualnem prostoru, in spodbudo, da morajo okoljske tematike odpirati tudi družboslovne in humanistične vede.

Mednarodna poletna šola politične ekologije z naslovom “Preseganje neenakosti zelenega prehoda” bo v letošnji izvedbi prek predavanj, okroglih miz in razprav raziskovala neenakosti ter predstavila, zakaj so koncepti, kot sta okoljska pravičnost ali pravični prehod, vse pomembnejši v razpravah o tem, kako se spopasti s podnebno krizo brez poglabljanja družbenih neenakosti.

Današnji dan je namenjen analizi bojev proti neenakostim v okviru zelenega prehoda in alternativnim družbenim vizijam, jutri bodo v ospredju pomembni akterji v teh prizadevanjih (delavsko, okoljsko in feministično gibanje), tretji in četrti dan pa bosta usmerjena problemsko: v sredo bo na sporedu področje energije, v četrtek stanovanjska problematika. Za konec pa bodo domači in tuji študentje predstavljali svoje teme na seminarju, za katerega je z vsako poletno šolo politične ekologije zanimanje večje.

Nova znanja s področja politične ekologije bo med 21. do 25. avgustom na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (brezplačno) pridobilo več kot 120 udeležencev in udeleženk iz Slovenije in tujine, skupno iz več kot 30 držav. Med udeleženci trajnostno organizirane petdnevne konference so poleg študentov predstavniki civilne družbe, različnih organizacij in institucij ter uradniki, medtem ko bo na govorniškem odru 12 predavateljev in predavateljic iz tujine – med njimi Max Ajl, avtor vplivne knjige “A People’s Green New Deal“, strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetskega prehoda Rachel GuyetAristotel Tympas, ki pretresa tehnologijo zelenega prehoda, in Stefan Bouzarovski, eden vodilnih strokovnjakov na področju energetske revščine.

Boštjan Remic iz okoljske organizacije Focus, ki je ena izmed soorganizatorjev poletne šole: “Koncepta “podnebne pravičnosti” in “pravičnega prehoda” sta vse bolj pogosto v rabi v dokumentih Evropske unije in nasploh v političnem diskurzu, toda kako od besed na papirju k praktičnim rešitvam in konkretnim učinkom? Letošnjo izvedbo Mednarodne poletne šole politične ekologije smo posvetili vprašanju, kako organizirati naše družbe in gospodarstvo tako, da se v procesu nujnega zelenega prehoda obstoječe neenakosti ne bodo povečevale oziroma kako jih lahko tekom zelenega prehoda presežemo.”

Profesor politične ekologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in eden od soorganizatorjev poletne šole, dr. Andrej A. Lukšič: “Zanimanje za to tematiko je veliko pri študentih iz celega sveta. Prihajajo študentje različnih profilov, tudi tehniki, študentje s področja ekonomije, geografije, sociologije, filozofije. Predvsem zato, ker so prepoznali dodano vrednost Mednarodne poletne šole politične ekologije, ki je odlična priložnost, da slišijo predavatelje in študente iz drugih disciplin, kako se lotevajo vprašanj, ki so danes v ospredju in ki vse bolj trkajo na politična vrata.”

 

 

Avtor fotografij: Peter Žiberna

 


Letošnja mednarodna poletna šola politične ekologije z naslovom “Preseganje neenakosti zelenega prehoda” je druga izvedba poletne šole v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE za krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo v visokošolskem izobraževanju. Organizatorji so: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Fakulteta za družbene vede, Eko-kolektiv, ČKZ in Inštitut za ekologijo. 

Udeležba na poletni šoli je brezplačna. Celoten program s predstavitvijo predavateljev in predavateljic je na voljo na spletni strani poletne šole.

Predavatelji in predavateljice so na voljo za intervjuje in izjave. Zaželeno je, da novinarji in novinarke vaše zanimanje napoveste vnaprej za lažje posredovanje in usklajevanje terminov na [email protected].


Kontakt za več informacij, dogovore za intervjuje in fotografije:

  • Darja Valenčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], +386 31 598 104