Na neprimerne pritiske s strani državnih organov, lokalnih oblasti in nekaterih medijev ter posameznikov na nevladne organizacije, ki so sodelovale v procesu izdaje okoljevarstvenega soglasja za lakirnico podjetja Magna v Hočah, se je odzvalo skoraj 70 mednarodnih okoljskih organizacij in mrež.

Na predsednika vlade so naslovile poziv k spoštovanju vladavine prava in zaščitev nevladnih organizacij in njihove pravice in dolžnosti delovanja v javnem interesu preko zakonsko določenih postopkov v nadaljnih procesih.

Pismo v angleškem jeziku je na voljo tukaj.