Leta 2012 je Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO) razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov z namenom promocije gozda ter ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostnega upravljanja z gozdnimi ekosistemi. 

Čeprav je napredek pri varstvu gozdov na svetovni ravni uresničljiv bolj kot kdaj koli prej, pritiski kapitala na gozdove še naprej povzročajo krčenje in degradacijo gozdov. Gozdov, ki so ključnega pomena za zagotavljanje varne in trajnostne prihodnosti vseh nas.     

Letošnji mednarodni dan gozdov je posvečen temi Gozdovi in inovacije: Nove rešitve za boljši svet, ki poudarja povezavo med gozdovi in tehnologijo pri reševanju podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti. A tema je odprla vrata številnim problematičnim sporočilom, ki podpirajo prakse “business as usual”. Zato nevladne organizacije, ki delujemo na področju gozdov, pozivamo vlade in podjetja, da se osredotočimo na nekaj, kar je temeljnega pomena za spodbujanje pozitivnih sprememb: odgovornost. 

Države so so v preteklosti sprejele pomembne zaveze v okviru konvencij o podnebju in biotski raznovrstnosti, ki ki bi lahko spodbudile zaščito gozdov ter prinesle nove rešitve in metode gospodarjenja z njimi. Vendar mednarodna skupnost že desetletja ne izpolnjuje svojih zavez. Mnoge vlade, zlasti na svetovnem severu, z eno roko podpisujejo mednarodne sporazume o gozdovih, z drugo pa jih slabijo. To vodi v nepravičen in neodgovoren sistem. Medtem, ko so nekatere vlade naredile korak naprej k uresničitvi teh ambicij, se druge poslužujejo obvodov ter oblikovanju politik, ki aktivno spodkopavajo zaveze. Pri tem jih podpirajo podjetja, ki govorijo eno, delajo pa drugo.  

Podnebne spremembe in propadi ekosistemov niso nekaj, kar nas čaka v prihodnosti, ampak so naša nova realnost. Zato ni več časa za obljube vlad, danih s figo v žepu. Ni več časa za deklarativne zaveze na trgu. Inovacije brez odgovornosti niso le neučinkovite, temveč tudi nevarne.   

Zato ob dnevu gozdov pozivamo k odgovornosti.  

Odgovornost do načel pravičnosti, brez protekcionističnih spodbud.  

Odgovornost do pravic staroselskih prebivalcev in lokalnih skupnosti. 

Odgovornost do sedanjih in prihodnjih generacij pred kratkoročnimi interesi in profitom. 

Če bomo pri svojem pozivu uspešni, bomo mogoče lahko čez 6 let, na mednarodni dan gozdov, praznovali resnične dosežke na področju varovanja gozdov.