Zanimanje za energetske skupnosti narašča in občine bodo morale začeti razmišljati o vzpostavitvi skupnostnih energetskih projektov in o tem, kako vanje vključiti lokalno prebivalstvo. Sploh če bo sprejet predlog novega energetskega zakona, bo načrtovanje skupnostnih elektrarn, obvezno za vse občine z več kot 10.000 prebivalci. V Focusu to spodbudo seveda pozdravljamo, saj imajo skupnostni energetski projekti lahko mnogotere koristi za lokalno skupnost, kar smo izpostavili tudi v časniku Dnevnik.

Zlasti so energetske skupnosti zanimive za tiste, ki nimajo primerne strehe za postavitev lastne sončne elektrarne, za tiste, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, in za tiste, ki si lastne naprave ne morejo privoščiti.

Zgled za občine smo že postavili z Občino Hrastnik in Energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik. Sončna šola Hrastnik je prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije pri nas. Poleg okoljskih pa prinaša tudi družbene koristi.

Barbara Kvac: »Model zadruge smo izbrali, ker omogoča najbolj demokratičen način odločanja o vseh upravljalskih zadevah od določanja odkupnih cen elektrike do izvolitve predsednika in drugih organov. Odločanje poteka po principu en član – en glas. Glas občine ali podjetja tako na primer nima večje moči kot glas državljana.«

Energetske skupnosti pa so lahko tudi način boja proti energetski revščini, je v pogovoru z novinarko Urško Rus izpostavila Lidija Živčič:

»Ljudi, ki jih pesti energetska revščina, je treba nujno vključevati v projekte, kot so skupnostne elektrarne, saj jih v nasprotnem primeru še bolj potiskamo na stran. Medtem ko nekdo, ki si lahko privošči investicijo v obnovljive vire energije, s tem še dodatno zasluži, so tisti, ki si takšne investicije ne morejo privoščiti, vse bolj obremenjeni zaradi naraščajočih cen energije.«

V primeru Hrastnika smo v energetsko skupnost vključili tudi starejšo gospo, ki živi sama in ki smo jo prepoznali kot predstavnico ranljive skupine. Njen vstopni delež smo solidarnostno pokrili iz skupnih zadružnih sredstev.

Pred koncem preteklega leta pa smo v Focusu pripravili tudi publikacijo Energetske skupnosti kot način boja proti energetski revščini, ki predstavlja nekaj razmišljanj o tem, kako v energetske skupnosti vključevati tiste, ki si ne morejo privoščiti energetskega prehoda, vendar pa jih ne smemo pustiti ob strani, saj bomo s tem le poglobili razlike v naši družbi. Dostopna je tukaj.

Dnevnikov članek na temo energetskih skupnosti lahko preberete tukaj.