Tretji del izobraževalno-dokumentarne oddaje RTV Slovenija o stanju v naravi Biotopi se osredotoča na vpliv podnebnih sprememb in upad biotske raznovrstnosti. Naša Živa Kavka Gobbo je v zadnjih minutah oddaje govorila o vplivu prehranskega sistema na okolje in podnebnih sprememb na pridelavo hrane.

“Podnebne spremmeb močno vplivajo na način, kako bomo v prihodnosti pridelovali hrano, hrati pa način, kako danes pridelujemo hrano močno vpliva na podnebne spremembe.”

  • Bolivija ima tretjo najvišjo stopnjo krčenja primarnih tropskih gozdov na svetu, glavna vzroka sta industrijsko kmetijstvo, govedoreja in proizvodnja soje, ki se prideluje predvsem za krmo za živino. Tudi nezakonita sečnja lesa in širjenje nove cestne infrastrukture sta bila v zadnjih letih množična. Ta gradnja cest je pogosto povezana s črpanjem nafte in plina, rudarjenjem in obsežno proizvodnjo soje ali proizvodnjo sladkornega trsa za etanol, do uničujočih gozdnih požarov avgusta in septembra 2019.
  • Deli Bolivije se že spreminjajo v savano. Količina padavin se je zmanjšala za 17%, povprečna temperatura zraka je narasla za več kot stopinjo, podaljšalo se je obdobje brez dežja.
  • Amazonski gozd se hitro približuje točki preloma, ko se bo iz bujnega tropskega gozda spremenil v suho, degradirano savano. Takrat se bo iz ponora toplogrednih izpustov spremenil v njihov vir. Ta točka je po napovedih znanstvenikov dosežena, ko je izgubljenega (bodisi posekanega bodisi degradiranega) 25 odstotkov vsega gozda.
  • Krčenje gozdov je problem za svetovno bogastvo biotske raznovrstnosti. Bolivija je 12. najbolj biotsko raznovrstna država na svetu in je dom več kot 2194 vrstam dvoživk, ptic, sesalcev in plazilcev. 5,4 % teh vrst je endemičnih in jih ne najdemo nikjer drugje na svetu.

Film je pospremljen s čudovitimi posnetki iz slovenske narave, komentarji strokovnjakov z različnih okoljskih področij in glasom gospoda Ivana Lotriča. V celoti si ga lahko ogledate na spletni strani MMC RTV Slovenija: https://365.rtvslo.si/arhiv/biotopi/175047440

Omenjeno razstavo Matjaža Krivica bomo na ogled postavili tudi letos, več o naši odpravi v Boliviji pa si v dnevniškem zapisu lahko preberete v Živinem blogu na naši spletni strani:

https://focus.si/med-neposredno-demokracijo-agrozivilskimi-multinacionalkami-in-skupnostnim-ekoturizmom/