V Focusu poudarjajo, da je eden temeljnih krivcev za uničevanje podnebja naraščajoči promet. V ta namen spodbujajo procese oblikovanja trajnostne prometne politike, kakovosten javni potniški promet pa prepoznavajo kot učinkovito orodje v boju proti podnebnim spremembam. Skozi delavnice z dijaki po srednjih šolah v Sloveniji so v Focusu pripravili dokument s predlogi izboljšav javnega potniškega prometa. Ta dokument so danes v spremstvu 25-tih dijakov pred ministrstvom za promet predali prvemu možu ministrstva za promet, Patricku Vlačiču. Srečanje se je nadaljevalo na ljubljanskem mestnem avtobusu številka 6, kjer se je med dijaki in ministrom odvil pogovor o posodobitvi javnega potniškega prometa v Sloveniji.

»Dobro delujoč javni potniški promet je ena od osnov za zagotavljanje mobilnosti državljanov in državljank ter s tem tudi osnova za razvoj naše države, zato je izjemno pomembno, da imamo tudi v Sloveniji kakovosten in učinkovit sistem javnih prevozov. V današnjem času je sicer res težko zagotavljati javni prevoz, ki bi bil konkurenčen avtomobilskemu prevozu, vendar pa imamo za izboljšave na voljo še veliko prostora«, je ob predaji predlogov za izboljšave javnega prometa povedala predsednica Focus društva, Lidija Živčič.

»Res je, da je v Sloveniji javni prevoz počasen in nereden, toda to ni nerešljiv problem. Namesto, da vlagamo v širjenje avtocest in cest ter s tem v povečanje zastojev, raje vlagajmo v kakovosten in avtomobilu konkurenčen javni potniški promet,« je ob današnjem dogodku povedala Alenka Brodnik, vodja prometnega programa v Focusu. »Mlade spodbujamo, da bodo sredstva javnega potniškega prometa uporabljali tudi takrat, ko bodo že lahko vozili avto. Veliko srednješolcev se namreč – naveličanih avtobusa, vlaka ali kolesa – ob prvi priložnosti usede v avto in pozabi, da obstajajo tudi druge oblike mobilnosti. Takšno vedenje ni trajnostno, zato želimo mlade spodbuditi k drugačnim sanjam: sanjam o mobilnosti, ki niso povezane z avtomobilom,« dodaja Brodnikova.

Dogodek so v Focusu s pomočjo Ljubljanskega potniškega prometa pripravili v okviru kampanje »Javni prevoz je kul«, ki poteka že od leta 2007, podpirajo pa jo Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Ministrstvo za okolje in prostor. Cilj kampanje je spodbuditi mlade k nadaljevanju rabe javnega potrniškega prometa in sicer skozi ozaveščanje o okolju odgovornemu vedenju na področju mobilnosti, negativnih posledicah avtomobilskega prevoza ter prednostih javnega prevoza. V času trajanja kampanje so obiskali 22 slovenskih srednjih šol in sodelovali z več kot 600 dijaki.

***

IMGA0057.JPG

Več informacij:

– dokument Revitalizacija javnega potniškega prometa: http://focus.si/files/revitalizacija_javni%20prevoz_Vlacic_05032009_final.pdf

– kampanja Javni prevoz je kul!: http://focus.si/index.php?node=198

– blog o obisku srednjih šol: http://jppjekul.blogspot.com/

Projekt sofinancirajo Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani in MOP.