Ministri so odločili, da upoštevanje emisij, ki so posledica nadomeščanja poljščin za hrano s poljščinami za goriva, ni obvezujoče, zato se bodo biogoriva, ki emitirajo več CO2 kot konvencionalna dizel in bencin, še vedno štela k doseganju cilja 7 %. Čeprav je dogovor šibek, ga v društvu Focus podpiramo, saj bo določitev zgornje meje rabe biogoriv v transportu ustavila širjenje biogoriv, ki tekmujejo s hrano. Še vedno pa ostajamo zaskrbljeni nad neupoštevanjem vseh posledic biogoriv na podnebne spremembe.

biogoriva.jpg

O odločitvi Sveta za energijo bosta v drugem branju razpravljala še Evropski parlament in Komisija, kar pomeni, da bo zakonodaja lahko sprejeta še do konca tega leta. 

Več

Pred tem o biogorivih:

26.2.2014 – Paket EU 2030 ovira realizacijo potenciala biogoriv iz odpadkov; 12.12.2013 – EU ministri zavrnili slab predlog, a status quo je še slabša rešitev; 12.11.2013 – Pismo predsednici vlade in ministru za kmetijstvo in okolje; 17.4.2013 – Vzdrževanje evropske politike biogoriv družbo stane 6 milijard EUR letno; 21.2.2011 – Poziv nevladnih organizacij za izboljšanje EU politk na področju biogoriv