Mlajša generacija se vedno bolj zaveda, da sta posledici sodobnega prehranjevanja, katerega smo vajeni v Evropi, uničevanje okolja in kršenje človekovih pravic. Zato ji je vedno bližje ekološka, lokalna in trajnostna prehrana, saj si prizadeva za pravičnejši in bolj trajnostni prehranjevalni sistem. Da pride do sprememb in boljše hrane v prihodnosti je še posebej potrebna aktivna participacija mlajše generacije v družbi, saj je ta tista, na katero se bodo prenesli globalni prehranski problemi, ki so se zgradili čez leta. 

Tudi Sloveniji se vse več mladih sprašuje o okoljski in družbeni ceni zlomljenega prehranjevalnega sistema in iščejo načine, kako sooblikovati bolj etičen in trajnosten prehranski sistem.

Kako se lahko aktivno zavzemate za podnebno pravičnost, etično prehrano in trajnostno potrošnjo?

Vrednote, ki povezujejo okoljsko organizacijo Focus so življenje po trajnostnih načelih in aktivno državljanstvo, zato so mladi dobrodošli, da postanejo naši člani oziroma prostovoljci, ali društvu donirajo del dohodnine in nam tako pomagajo uresničevati vizijo družbe, ki živi uravnoteženo življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev. V kolikor imate/jo idejo za manjšo kampanjo na temo trajnostne hrane v lokalnem okolju, se nam lahko oglasite. Morda lahko vašo idejo podpremo.

Mladi za podnebno pravičnost (MzPP) je vidnejše samoorganizirano gibanje, ki aktivno opozarja na podnebno krizo in se bori za konkretne, okolju in ljudem prijazne ukrepe. Mladi, ki si prizadevajo za pravičnejšo in trajnostno družbo, lahko postanejo aktivni ali podporni člani gibanja ali pa se pridružijo na srečanjih, protestih, izobraževanjih, bralnih večerih in akcijah, ki jih organizira MzPP.

V Sloveniji se lahko mladi prav tako pridružijo raznim mladinskim centrom in nevladnim organizacijam, ki si želijo pozitivnih sprememb v družbi, in delujejo ali skozi svoje dogodke ozaveščajo o etičnem prehranjevanju in trajnostnemu načinu življenja. Te lahko poiščejo tudi v svojem lokalnem okolju.

Poleg naštetega lahko mladi, ki imajo željo po večji informiranosti na področju trajnostnega prehranjevanja in aktivnejšem delovanju za boljši jutri sledijo še raznim profilom na družbenih
omrežjih, kot je Futr za jutr, se naročijo na e-novice društev in udeležijo mladinskih treningov in izmenjav.

Potrebe po velikih spremembah prehranjevalnega sistema so ogromne in čas je, da se mladim omogoči, da postanejo polnopravni partnerji pri tem prizadevanju in ozavešča o načinih, kako to
postati. Naša hrana, naša prihodnost. #OurFoodOurFuture

Več informacij najdeš na:
https://focus.si/projekti/ourfoodourfuture/
FB Futr za jutr: https://www.facebook.com/FutrZaJutr/
IG Futr za jutr: https://www.instagram.com/futrzajutr/

FB Focus: https://www.facebook.com/drustvoFocus
IG Focus: https://www.instagram.com/drustvo_focus/

Pripravila: Samanta Glorya Pahole, sodelavka Focusa