Predstavnici društva Focus sta 19. junija na seji Odbora za infrastrukturo in prostor DZ predstavili priporočila odločevalcem, ki so nastala v okviru projekta. Poslanci so na podlagi predstavljenih rezultatov in priporočil projekta sprejeli sklep, da je izvajanje integracije JPP in modernizacije železniške infrastrukture prepočasno, da je sistem JPP vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit ter da se zaradi tega kakovost bivanja in mobilnost velikemu delu prebivalstva slabša. Strinjali so se, da mora JPP postati prioriteta v razvoju, ter soglasno podprli tudi nujnost povezovanja vseh akterjev na področju JPP in ozaveščanja prebivalcev o pomenu JPP.

Ob zaključku projekta so v društvu Focus pripravili tudi zgornji filmček ‘Zahtevamo boljši javni prevoz – vedno več nas je!’, ki je nastal na podlagi plesnih dogodkov na avtobusnih in železniških postajah ter pozivov oddanih preko spletne ankete.