Do leta 2030 bo kar 70 odstotkov državljanov Evropske unije bivalo v urbanih območjih. Na drugi strani se politike prehoda v podnebno nevtralno družbo v praksi najbolj vidno realizirajo prav na lokalni ravni. To občine in lokalne skupnosti postavlja v vlogo zelo pomembnega akterja pri spopadanju s podnebno krizo. Nažalost pa podnebni in energetski ukrepi ter cilji na lokalni ravni niso deležni dovoljšne pozornosti.

V tem kontekstu smo v okviru projekta LIFE Unify pripravili poročilo Načrtovanje podnebnih ukrepov na lokalni ravni”, v katerem so predstavljene izkušnje projektnih partnerjev z delom na akcijskih načrtih za trajnostno energijo in podnebje (SECAP). Poročilo povzema glavne ugotovitve in trende v petih državah članicah EU – Češki, Franciji, Poljski, Sloveniji in Španiji.

Novo poročilo kaže, da kljub pomembni vlogi lokalnih akterjev, prihaja do zamud pri načrtovanju in izvajanju ukrepov. Za uspešnejše načrtovanje in izvajanje ukrepov občine potrebujejo:

➡ več institucionalne in tehnične podpore za oblikovanje in izvajanje ambicioznih SECAP-ov s strani nacionalnih držav in Covenant of majors,

➡ zagotavljanje višje udeležbe javnosti,

➡ zagotovitev ustreznih finančnih mehanizmov za pripravo načrtov.

 

Celotno poročilo je dostopno tukaj

Kontakt za več informacij: [email protected], 01 515 40 80

 

Besedilo je nastalo v okviru projekta LIFE UNIFY: Bringing the EU together on climate action (LIFE18 GIC/BE/001190 LIFE UNIFY). Besedilo ne odraža pogledov Evropske komisije.