Ljubljana, 14. februar 2023 – Prebivalstvo s podeželja je izpostavljeno višjemu tveganju za energetsko revščino in socialno izključenost, obenem pa je deležno manj spodbud za prenove in pravičen prehod od tistega v urbanem okolju. Da bi reševali pogosto prezrte izzive, bo projekt RENOVERTY, ki ga v Sloveniji izvaja okoljska organizacija Focus, spodbujal energetsko učinkovite prenove stavb v energetsko revnih gospodinjstvih na podeželskih in primestnih območjih.

Približno 35 milijonov prebivalk in prebivalcev EU (okoli 8 % prebivalcev) v letu 2020 v svojih domovanjih ni zmoglo vzdrževati ustrezne toplote. Z višanjem cen energije in ruskim napadom na Ukrajino je bilo zelo verjetno prizadetih še veliko več ljudi v Evropi. Evropska komisija je s pomočjo svojih politik (sveženj Čista energija za vse Evropejce, Nacionalni energetsko podnebni akcijski načrti, sveženj Pripravljeni na 55) in pobud kot so Svetovalno vozlišče za energetsko revščino (EPAH), odločena zaščititi ranljive skupine ljudi, zato projekt RENOVERTY, sofinanciran v okviru programa LIFE, sledi tem usmeritvam s spodbujanjem energetsko učinkovitih stanovanjskih prenov energetsko revnih gospodinjstev v Srednji in Vzhodni Evropi, Jugovzhodni Evropi ter v državah južne Evrope.

Prebivalci s podeželja so izpostavljeni višjemu tveganju za energetsko revščino in socialno izključenost, obenem pa so deležni manj spodbud za prenove in pravičen prehod[1] od tistih v urbanem okolju. Soočajo se s številnimi izzivi s področja energetske revščine: od oteženega dostopa do tehnične in socialne infrastrukture do družbenoekonomskih neenakosti z višjim deležem gospodinjstev z nizkimi dohodki ter potrebo po višji stopnji udeležbe in sodelovanja javnosti za učinkovito in demokratično vključitev v procese nizkoogljičnega prehoda.

Projekt RENOVERTY gradi na evropski pobudi Renovation wave (Val prenov) in odpravlja nekatere vrzeli z olajšanjem prenove energetsko najmanj učinkovitih stavb na podeželju, kar bodo partnerji spodbujali s pripravo načrtov prenove. Partnerji bodo lokalnim akterjem zagotavljali orodja in vire za finančno sprejemljive načrte energetske prenove stanovanj.

Energetska revščina in ranljivost sta po ruski invaziji na Ukrajino ter povišanju cen energije v zadnjem letu v ospredju pozornosti držav članic in Komisije. Kljub povečanim prizadevanjem in potrebam po zmanjšanju tega pojava, je bilo v EU opravljenih malo raziskav o pojavu ali stopnji energetske revščine med gospodinjstvi na podeželju in v primestnem okolju,” pravi Mara Oprea, strokovnjakinja za energijo in podnebje pri IEECP ter koordinatorka projekta RENOVERTY.

Matjaž Grmek, vodja projekta pri Focusu, pojasnjuje, da si “projekt RENOVERTY prizadeva izpostaviti energetsko revščino na podeželju z določitvijo ključnih kazalnikov, ki bodo opredelili najbolj ogrožene skupine prebivalstva. S tem želi omogočiti ciljno usmerjeno podporo zanje, hkrati pa prispevati k manjši ranljivosti podeželja s spodbujanjem energetske učinkovitosti stavb v energetsko revnih gospodinjstvih, kar bomo dosegli s pomočjo načrtov prenove“.

V sklopu projekta RENOVERTY bodo partnerji z načrti za ustrezno prenovo stanovanj podprli približno 115 gospodinjstev na ravni EU in s tem prispevali k izboljšani kakovosti življenja ter znižanju stroškov za energijo. Ocenjujejo, da bodo dejavnosti prenosa rezultatov projekta vplivale še na približno 1150 ranljivih gospodinjstev na nacionalni ravni in v drugih regijah, ki lahko po zaključku projekta izvedejo ustrezne politike na podeželju.

Več informacij o projektu najdete tu ali na spletni strani RENOVERTY.

Kontaktna oseba:

Matjaž Grmek, Focus, 059 071 327, [email protected]

Roberta D’Angiolella, IEECP, +32 498 73 58 03, [email protected]

 

O projektu

Projekt RENOVERTY je namenjen spodbujanju energetsko učinkovite prenove stavb v energetsko revnih gospodinjstvih z vzpostavitvijo metodološkega in praktičnega okvira za izdelavo načrtov prenov za ranljiva podeželska območja na finančno izvedljiv in socialno pravičen način.

Cilj projekta je zagotoviti orodja in vire za podporo lokalnim ter regionalnim akterjem pri oblikovanju in izvajanju operativnih načrtov za eno ali več gospodinjstev na podeželju. Oblikovan bo model, s katerim bodo različni akterji na ravni EU zagotovili široko geografsko ponovljivost in izvajanje načrtov. Strateško bo projekt prispeval k zmanjšanju logističnih, finančnih, upravnih in pravnih bremen, ki jih povzroča zapleten proces prenove stanovanj z več deležniki.

Projekt RENOVERTY bo poleg tega zagotovil, da se pri prenovi stavb upošteva tudi socialna razsežnost, tako da se v načrte vključijo varnost, udobje in boljša dostopnost, in se tako izboljša kakovost življenja ranljivih skupin prebivalstva. V treh letih trajanja projekta se bodo načrti izvajali v sedmih pilotnih projektih: Sveta Nedelja (Hrvaška), Tartu (Estonija), Bükk-Mak & Somló-Marcalmente-Bakonyalja (Madžarska), Zasavje (Slovenija), Parma (Italija), Coimbra (Portugalska) in Osona (Španija).

 

[1] Evropski parlament (2017)

logotipi renoverty