Renewable Energy Policy Network for the 21st Century – REN21 je objavila novo poročilo Renewables 2012: Global Status Report. V njem je moč najti podatke o vseh nedavnih dejstvih, razvoju, dogajanju, tehnologijah, politikah in trendih v sektorju obnovljivih virih energije.

Poročilo predstavlja celostni pregled trga obnovljivih virov, industrije, investicij in političnega razvoja po svetu. V letu 2012 smo bili tako priča spremembi investicijskega vzorca, kar je vodilo do globalnega znižanja investicij v čisto energijo. Kljub temu je bilo zaradi padca cen tehnologij inštaliranih več kapacitet kot leto poprej. Spodbuden je tudi podatek, da se je pričel pojavljati integriran politični pristop, ki povezuje ukrepe energetske učinkovitosti z implementacijo tehnologij obnovljivih virov energije.

Poročilo je dostopno tukaj.