Poročila o državah predstavljajo pregled politik energetske učinkovitosti in trenutnega stanja implementacije teh politik v vsaki državi članici. Glede na oceno Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (AN URE) in na raziskavo, ki je bila izvedena med strokovnjaki s področja energetske učinkovitosti, v Sloveniji politike s tega področja kažejo napredek, a je tudi še kar nekaj področij, ki zahtevajo dodatne ukrepe:

– še vedno obstaja preveč vrzeli v politikah v večini obravnavanih sektorjev,
– implementacija Direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD) je prepočasna, obenem manjkajo energetske izkaznice za stavbe,
– transportna politika predstavlja eno od največjih vrzeli,
– pomanjkanje financiranja ukrepov energetske učinkovitosti predstavlja resno oviro.

Vsa poročila so na voljo na spletni strani pojekta Energy Efficiency Watch.

Poročilo za Slovenijo je na voljo tukaj.