“Povzetek poročila temelji na najnovejših ugotovitvah znanosti o podnebnih spremembah in ne pušča več nobenega dvoma, da je za marsikatero spremembo podnebja, ki smo ji že priča, krivo človeštvo. Še več, poročilo kaže na to, da zgolj blaženje sprememb ne bo zadostovalo in se bomo morali prilagajati. Vsako zanikanje teh dejstev je zgolj neodgovorno odlaganje problema na čas, ko bo tudi za prilagajanje prepozno in nas lahko doletijo katastrofe večjih razsežnosti. Nujno je, da dejstva o podnebnih spremembah oblikovalci politike upoštevajo pri oblikovanju razvojnih strategij Slovenije,” so v obestilu o izidu prevoda zapisali v društvu.

Prevod Povzetka je dostopen v šesti številki glasila Vetrnica.