Medtem, ko se nove države članice z Evropsko komisijo pogajajo o svojih načrtih za črpanje evropskih strukturnih in kohezijskih skladov za obdobje 2007 – 2013, poročilo razkriva da bo po trenutnih načrtih 177 milijard evrov v teh državah porabljeno v nasprotju z evropsko podnebno politiko. Načrti predvidevajo zaskrbljujoče malo sredstev za projekte čiste energije in učinkovite rabe energije, v sektorju transporta pa se osredotočajo na gradnjo cest na škodo javnemu transportu.

Poročilo (v angleškem jeziku) je dostopno na: http://bankwatch.org/documents/EU_cash_climate_clash_bw.pdf.