Evropska komisija je danes v španskem mestu San Sebastian podelila nagrado za družbeno inovacijo leta 2023 (European Social Innovation Award 2023). Med tremi zmagovalci je konzorcij projekta EmpowerMed, ki ga je koordiniral Focus. Nagrado je projekt prejel zaradi vzpostavitve t. i. skupnostnih srečanj, kot inovativnega, prožnega in učinkovitega orodja za obravnavo različnih oblik in ravni energetske revščine. Nagrado je v imenu konzorcija prevzela Mònica Guiteras Blaya iz organizacije Engineers without borders (Inženirji brez meja), ki je partner projekta EmpowerMed in vodilni partner pri vzpostavitvi skupnostnih srečanj o energetski revščini.

Sodelovanje pri odločanju o energiji spodbuja solidarnost in odpornost

Skupnostna srečanja o energetski revščini potekajo v obliki srečanj, na katerih se običajno zbere od 10 do 30 ljudi. Na njih lahko sodelujejo vsi, ki se soočajo s težavami v zvezi z dostopom do energetskih storitev v gospodinjstvu in njihovo cenovno dostopnostjo, npr. z neprimerno visokimi računi za energijo, neustreznimi tarifami ali pogodbo o dobavi, zamudami pri plačilu, zadolženostjo pri dobaviteljih ali zdravstvenimi težavami, povezanimi z energetsko revščino.

collective assemblies

collective assemblies

Energetska revščina se pojavi, kadar gospodinjstvo ne more doseči minimalne ravni porabe energije v gospodinjstvu, ki je potrebna za zadovoljevanje osnovnih potreb in učinkovito sodelovanje v družbi. Gospodinjstva, ki jih prizadene energetska revščina, zaradi kombinacije visokih izdatkov za energijo, nizkih dohodkov gospodinjstev, neučinkovitih stavb in naprav ter posebnih potreb gospodinjstev po energiji doživljajo neustrezno raven osnovnih energetskih storitev.

Skupnostna srečanja služijo kot skupnost vzajemne podpore in medsebojnega opolnomočenja, ki individualne izkušnje revščine spreminja v mreže solidarnosti in odpornosti, ljudem pomagajo povrniti dostojanstvo in odpirajo vrata novim oblikam “energetskega državljanstva”, ki tradicionalno izključenim skupinam ljudi omogočajo sodelovanje pri odločanju o energiji. Po dosedaj zbranih izkušnjah, lahko z veliko gotovostjo govorimo o pozitivnih učinkih za ranljiva gospodinjstva, v smislu prihrankov pri stroških, zmanjšanja dolga, opolnomočenja in spremembe družbenih predstav o energetski revščini.

Mònica Guiteras Blaya

Mònica Guiteras Blaya

“Skupnostna srečanja o energetski revščini so transformativno orodje za opolnomočenje prizadetih ljudi in razumevanje javne in kolektivne odgovornosti za to problematiko, namesto opozarjanja na posamezne primere. Nujno je treba prenehati z viktimizacijo, spodbujati inovativne rešitve, pa tudi zagotoviti učinkovite politične ukrepe, ki dajejo odgovornost strukturnim vzrokom energetske revščine,” bistvo skupnostnih srečanj oriše Mònica Guiteras Blaya iz organizacije Engineers without borders

Projekt EmpowerMed omogočil razširitev tega družbeno inovativnega pristopa k reševanju energetske revščine po Evropi

Od leta 2014, ko je bila metodologija skupnostnih srečanj prvotno razvita v Barceloni (Katalonija, Španija), je bilo po vsej Evropi organiziranih okoli 250 skupnostnih srečanj. S projektom EmpowerMed smo skupnostna srečanja iz Španije razširili v Albanijo, Hrvaško, Italijo, Francijo in Slovenijo.

»Kot koordinatorica projekta sem izjemno vesela, da smo za to prejeli evropsko nagrado za socialne inovacije. Upam, da bo to priznanje pripomoglo k širjenju skupnostnih srečanj v še več državah v EU, saj so skupnostna srečanja pomembno orodje za reševanje energetske revščine v EU,« izpostavlja koordinatorica projekta dr. Lidija Živčič, ki že več kot desetletje svoje delo osredotoča predvsem na reševanje in raziskovanje energetske revščine.

V okviru projekta EmpowerMed je bilo med letoma 2019 in 2023 izvedenih 127 skupnostnih srečanj, na katerih je neposredno sodelovalo več kot 2.380 udeležencev, od tega več kot 1.500 žensk. Poseben poudarek na ženskah je bil pomemben, saj so ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, nesorazmerno bolj prizadete zaradi energetske revščine, premalo pa so zastopane v procesih odločanja in pri ukrepanju proti energetski revščini.

Končno poročilo projekta EmpowerMed: TUKAJ

Spletna stran projekta EmpowerMed: https://www.empowermed.eu/