V začetku marca smo kot partnerji v projektu in člani mreže ENGAGER sodelovali na online konferenci Making Decarbonisation Fair / Naj bo razogljičenje pravično. Na svoji tretji konferenci je mreža ENGAGER skupaj s partnerji raziskovala razmerja med energetsko revščino in politikami razogljičenja v Evropi. Dogodek se je osredotočil na skupno učenje o pomembnih vprašanjih v zvezi z zagotavljanjem pravičnosti pri prehodu na podnebno nevtralne sisteme energije.
Focus je bil na konferenci prisoten na dveh sejah:
1. Energetska revščina in spol (1. marec, 14:00 – 15:30): Kaj razumemo o vplivih našega energetskega sistema na spol? Kako energetska revščina vpliva na ženske in druge skupine, ki so v razpravi morda marginalizirane? Ta interaktivna seja je ponudila priložnost za poglobitev v vprašanja glede energetske revščine in spola. Na njej smo predstavili projekt EmpowerMed, ki ga koordiniramo, naslavlja pa temo opolnomočenosti žensk za ukrepanje proti energetski revščini na Mediteranu.
2. Vključujoča družbena gibanja na področju energetske politike (3. marec, 9:30 – 11:00): Seja je naslovila vlogo družbenih gibanj v energetski revščini za vključujoč energetski prehod. Interaktivno smo zbrali izzive in priložnosti pri ustvarjanju vključujočega in krepitvenega okolja. Tomislav Tkalec je predstavljal Focus in spregovoril o izkušnjah pri neposrednem delu z gospodinjstvi, ki se soočajo z energetsko revščino.