Ob naraščanju cen energije je veliko ljudi prisiljenih v brezupno izbiro med ogrevanjem in nakupom hrane ali drugih nujnih dobrin. Številni to zimo preživljajo v neprimerno ogrevanih prostorih, kar bo nedvomno imelo negativne posledice za njihovo zdravje. Že epidemija Covid-19 je povečala pritiske na socialno ogrožena gospodinjstva zaradi večje rabe energije v domovih, sedaj pa to ogroženost povečujejo še visoke cene energije. Od 21. – 25.2. na mednarodni ravni poteka Mednarodni teden ukrepanja proti energetski revščini, ki se mu s praktičnimi dejavnostmi za zmanjšanje energetske revščine priključujemo tudi v okoljski organizaciji Focus. Na Obali bodo pomagali zniževati položnice za energijo in vodo.

Danes stroški ogrevanja, vode in električne energije predstavljajo velik del gospodinjskega proračuna, včasih pa plačevanje teh položnic predstavlja resničen problem. Poleg zamud pri plačevanju računov za energijo si več kot 50 milijonov ljudi v Evropi pozimi ne more ogrevati svojih domov na udobno temperaturo, medtem ko več kot 100 milijonov ljudi v Evropi poleti svojih domov ne more ohraniti dovolj hladnih.

Na Obali do brezplačnih varčevalnih naprav, individualnega energetskega svetovanja in obiska delavnic o zmanjšanju rabe energije

V Focusu že nekaj mesecev na Obali najbolj ranljivim gospodinjstvom individualno svetujemo, kako znižati stroške za energijo in vodo. Svetujemo tudi, kako do nepovratnih sredstev Eko sklada za prejemnike socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Poleg tega izvajamo tudi brezplačne delavnice o reševanju energetskih stisk.

Dr. Tomislav Tkalec izpostavlja: »Zimski meseci pomenijo za večino gospodinjstev višje stroške za energijo. V Focusu se že 10 let trudimo z raznimi ukrepi pomagati gospodinjstvom, ki se srečujejo s težavami pri plačevanju računov za energijo. Brezplačno energetsko svetovanje v gospodinjstvih se je izkazalo kot zelo ustrezen začetni ukrep, ki pomaga pri ozaveščanju o varčni rabi energije, prinaša pa tudi neposredne prihranke v povprečju 85 EUR na gospodinjstvo na letni ravni.«

Prebivalci štirih obalnih občin (Koper, Izola, Piran in Ankaran), ki se soočajo s problemi pri plačevanju stroškov za energijo, se lahko prijavijo za brezplačni obisk energetske svetovalke ali svetovalca na domu. S tem obiskom, poleg individualno prilagojenih nasvetov, pridobijo tudi brezplačen paket naprav za varčevanje z energijo in vodo, kot so LED sijalke, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna ipd. Focus nudi brezplačne, prilagojene nasvete za zmanjševanje rabe energije in vode ter s tem nižanje stroškov v vašem gospodinjstvu, pomoč pri namestitvi enostavnih naprav iz paketa brezplačne opreme ter informacije o možnostih pridobivanja subvencij za izboljšanje energetske učinkovitosti vašega doma. Obiski potekajo skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID-19. Število brezplačnih obiskov je omejeno na 200 gospodinjstev, prijave pa so možne na spletni strani Focusa, na info@focus.si ali 059 071 325.

Vse aktivnosti Focus izvaja brezplačno, v okviru evropskega projekta EmpowerMed, ki je bil oblikovan za reševanje energetske revščine v Sredozemlju, s poudarkom na ženskah, in ki ga koordinira prav Focus.

DODATNI MATERIALI:

Kontakt:

logotip-EmpowerMed
Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija EASME niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.