Posvet

Moč v premikanju: potreba po interdisciplinarnem obravnavanju okoljskih tematik

Razprava o energetiki in prometu med stroko, javnostjo in politiko

 

KDAJ: 13.9.2017, 9.00 – 13.00

KJE: Velika dvorana (2. nadstropje), Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

 

Reševanje kompleksnih okoljskih in družbenih problemov zahteva interdisciplinarni pristop. Zgolj ena stroka ne more rešiti problematike podnebnih sprememb, ki so posledica rabe fosilnih virov, ne more osmisliti energetskega in transportnega prehoda, ustreznega vključevanja javnosti v odločevalske procese, rešiti problemov umeščanja objektov v prostor, spodbujati bolj trajnostnega vedenja posameznikov, ustrezno zaobjeti vseh elementov znotraj (okoljske) ekonomije ter celostno evalvirati okoljske in družbene spornosti oz. koristi energetskih in prometnih objektov. Ker ugotavljamo, da je posamezna stroka pri reševanju takšnih kompleksnih problemov premalo in ponuja zgolj parcialne rešitve, je potrebno delati na povezovanju različnih strok, ki lahko le skupno pripomorejo k učinkovitemu in celostnemu reševanju problemov ter pričeti v te procese vključevati nova znanja ter jih nenazadnje tudi producirati.

Na posvetu želimo predstaviti poglede različnih skupin akterjev na obravnavano tematiko ter njihovo videnje potrebe po različnih znanjih, ki jih je potrebno vključevati pri reševanju kompleksnih okoljskih in družbenih problemov na področju energetike in prometa. Skozi razpravo želimo spodbuditi razmišljanje in sodelovanje med različnimi akterji, še posebej med akademsko sfero in drugimi deležniki, saj lahko le s skupnim sodelovanjem vseh relevantnih deležnikov, kjer vsak pridoda svoj delček k mogočnemu mozaiku, naredimo korake k potrebnim spremembam v smeri trajnostnega razvoja.

Na posvetu, ki je del projekta Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo – Mladi za boljše okolje, bodo strokovnjaki iz različnih področij predstavili svoj pogled na zadevno problematiko, nakazali, v kateri smeri iskati rešitve, ter identificirali potrebe po znanju, ki ga je potrebno vključevati pri reševanju teh problemov.

 

Program dogodka

8.30 – 9.00 – Registracija udeležencev

9.00 – 9.40 – UVODNI NAGOVORI

 • Pozdravni nagovor in uvod v tematiko, predstavnica/ik projekta Mladi za boljše okolje
 • Odnos sektorskih politik do okoljskih in podnebnih izzivov, Uroš Vajgl, vodja sektorja za okolje in podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Posegi v prostor v Mestni občini Ljubljana – iskanje novih rešitev, Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana
 • Doktorski program Varstvo okolja: Odgovor na kompleksne okoljske izzive?, prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn (FKKT UL), predsednica Programskega sveta doktorskega programa Varstvo okolja UL

9.40 – 11.00 – PRVI DEL PREDSTAVITEV

 • Interdisciplinarni projekti kot primer kroženja znanja med univerzo in družbo, Gregor Cerinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
 • Interdisciplinarnost nizkoogljičnega prehoda v energetiki, mag. Andreja Urbančič, Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost
 • Energetski prehod, ovire zanj ter potrebna znanja za premagovanje teh ovir, dr. Dejan Savič, Greenpeace Slovenija
 • Za spremembe v energetiki in prometu so potrebne spremembe v javnih financah, Andrej Gnezda, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

11.00 – 11.20 – Odmor za kavo, čaj in prigrizke

11.20 – 12.20 – DRUGI DEL PREDSTAVITEV

 • Zakaj potrebujemo antropologe za razvoj okolju in ljudem prijaznih tehnologij?, dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU
 • Interdisciplinarnost pri načrtovanju za trajnostno mobilnost, Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora
 • Problematika (ne)vključevanja javnosti v postopke, mag. Senka Šifkovič Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij

12.20 – 13.00 – Moderirana razprava z govorci: Interdisciplinarnost pri reševanju okoljskih problemov (s področja energetike in prometa)

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, je pa potrebna registracija, ki jo naredite tukaj. Lokacija omogoča dostop za gibalno ovirane. Več informacij v vabilu (tudi trajnostni načrt prihoda) in na [email protected].

Vljudno vabljeni!