16. maj ob 16. uri, Okoljski center (Trubarjeva 50, Ljubljana)

Živimo v dobi, kjer se vse težja ekstrakcija naravnih bogastev geografsko širi in kolonizira nova zemljišča. Da bi ta naravna bogastva lahko prepeljali po vsem svetu, v predelani ali nepredelani obliki, širimo tudi infrastrukturo, lahko bi rekli celo, da delamo »ekstremno infrastrukturo«. Ekstremna je ne samo zaradi širitve infrastrukture, temveč tudi zato, ker je namenjena omogočanju ekstremne ekstrakcije surovin in ekstremne proizvodnje (s prostim kapitalom, ki se premika tja, kjer je delo najcenejše in najlažje izkoriščano). Ekstremna je tudi zato, ker je odvisna od ekstremnih financ v obliki kompleksnih in tveganih finančnih produktov ter javno zasebnih partnerstev. Nenavsezadnje je ekstremna zato, ker lahko deluje samo skozi ekstremno politiko, ki vključuje elitistično in globoko nedemokratično načrtovanje in izvedbo.

Medtem ko infrastrukturni koridorji niso novi, je njihova širitev zdaj dosegla neslutene skrajne razsežnosti. Nove ceste, železnice, vodni prenosi med bazeni, pristanišča, cevovodi, industrijske cone in rast mest so zdaj zasnovani tako, da so del večjih načrtov, ki segajo po vsem svetu, t.i. »mega-koridorjev«. Cilj? Ustvariti »kapitalu prijazne« koridorje, ki omogočajo ekstremno pridobivanje in proizvodnjo. Mega-koridorji združujejo več gospodarskih dejavnosti in jih geografsko osredotočajo, da bi okrepili model, katerega cilj je povečanje dobička prek aglomeracije poceni delovne sile, potrošnikov in naložb.

Toda takšni načrti prinašajo številna družbena in okoljska tveganja. Globoko nedemokratična narava teh koridorjev bo zelo verjetno zanemarjala potrebe ljudi in okolja, ki se znajdejo na poti mega-koridorjev, in bo prej poglobila neenakost, kot jo rešila.

Odgovor na nevarne trende lahko iščemo v konceptu odrasti. Odrast je večplasten družbeno-politični projekt, ki želi mobilizirati podporo za spremembo smeri razvoja; na makro ravni smer gospodarstva in političnih institucij, na mikro ravni pa smer osebnih vrednot in želja. Poziva k dekolonizaciji javne razprave od idioma ekonomizma ter k odpravi ekonomske rasti kot družbenega cilja. Poleg tega odrast označuje tudi želeno smer – takšno, kjer bodo družbe porabljale manj naravnih virov in se bodo organizirale in živele drugače kot danes.

O različnih tveganjih, ki jih prinašajo ekstremna ekstrakcija in mega-koridorji, ter kako se jim izogniti preko odrasti se bomo pogovarjali z naslednjimi sogovorniki:

  • Primož Šterbenc: Primer Kitajske in nove svilne poti
  • Marko Kumer – Murč: Upori proti mega-koridorjem
  • Živa Kavka Gobbo: Odrast kot odgovor na mega-koridorje

Pogovor bo povezovala Lidija Živčič iz Focusa.

Med pogovorom si bomo ogledali tudi kratke video predstavitve, ki bodo v angleščini (prevod bo na voljo po potrebi):

  • Marte Conde iz Debt Observatory in Globalisation iz Španije, ki je prispevala poglavje Commodity Frontiers za knjigo Odrast: Besednjak za novo dobo (video prispevek v angleščini si lahko ogledate tukaj)
  • Xavierja Sola iz Counter Balance iz Belgije, ki je soavtor študije A Critical Introduction to Infrastructure Mega-corridors (video prispevek v angleščini si lahko ogledate tukaj).

 

Nekaj fotografskih utrinkov iz dogodka:

Fotografije je posnela Slavica Peševska.

 

Dogodek poteka v okviru projekta Slovenski glas za finančno pravičnost.

Projekt sofinancira EU.