Serija webinarjev – Zakaj potrebujemo dober podnebni zakon?

Pariški podnebni sporazum je bil sprejet na podlagi soglasja svetovnih vlad, da podnebne spremembe zahtevajo nujno ukrepanje. Vsebuje dolgoročne cilje, ki jih je treba doseči za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb. Uvaja pa tudi nov okvir upravljanja, ki zajema nacionalno določene prispevke, petletne revizijske cikle za zviševanje podnebnih ciljev v prihodnje ter dolgoročne podnebne strategije.

Številne vlade so že zaznale potrebo po sprejemu novih dolgoročnih upravljavskih okvirov za učinkovito izvajanje zavez Pariškega sporazuma v njihovih nacionalnih kontekstih. Kot učinkovit ukrep se je v kar nekaj državah izkazal sprejem podnebnih zakonov.

K sprejemu podnebnega zakona je v lanskem letu pristopilo tudi naše Ministrstvo za okolje in prostor. Zakon o podnebni politiki je lahko odlično orodje za učinkovito izvajanje nacionalnih in mednarodnih podnebnih zavez.

Kot prispevek k razpravi o pomembnosti pravnega okvirja za izvajanje ciljev podnebne politike v Focusu, društvu za sonaraven razvoj, pripravljamo serijo webinarjev. Na njih bodo različni tuji strokovnjaki in raziskovalci predstavljali pomen ter vlogo dobre podnebne zakonodaje, pomembne izkušnje iz obstoječih evropskih podnebnih zakonov ter elemente, ki jih pri snovanju nove zakonodaje ne smemo spregledati.


Prvi v seriji webinarjev:

Kaj: Pomen in koristi podnebne zakonodaje – Kaj se lahko naučimo iz britanskega podnebnega zakona?

Kdaj: 6. 2. od 13.00 14.00

Kdo: Dr. Alina Averchenkova, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment

Posnetek webinarja: TUKAJ

Dr. Alina Averchenkova je zaposlena na Grantham Research Institute on Climate Change pod okriljem London School of Economics, kjer je odgovorna za sodelovanje z oblikovalci politik in odločevalci. Raziskovalno se ukvarja predvsem z mednarodnimi podnebnimi politikami. V svoji predstavitvi nam bo skozi perspektivo britanskega podnebnega zakona predstavila pomen dobrega zakonodajnega okvirja, njegove ključne elemente in konkretne načine vključevanja teh elementov v britanski podnebni zakon.


Za dodatne informacije pišite na [email protected].