Poročilo identificira šest ključnih rešitev za pokrivanje globalne potrebe po energiji brez škodovanja podnebju.
Poročilo (v angleškem jeziku) je dostopno tukaj.