Po evforiji leta 2011 se je trg fotovoltaike (PV) v Evropski uniji v letu 2012 nekoliko umiril. Novo inštaliranih kapacitet je bilo v letu 2012 za 16,55 GWp, v primerjavi z 22 GWp leta 2011, kar predstavlja 25 % padec. Na globalni ravni sta najbolj napredovali Amerika in Azija. V Evropski uniji se pričenjajo kazati težave, ker je sektor v zadnjih treh letih rasel prehitro – predvsem zaradi ugodno postavljenih odkupnih cen električne energije iz PV. Hitrejše prilagajanje podpornih shem cenam na trgu, predvsem pa ukrepi, ki so vzpostavili dodatne davke ali retroaktivne obveznosti, so zato znižali rast.

Do konca leta 2012 je bilo EU postavljenih 68,647 GWp fotovoltaičnih kapacitet, kar pomeni 136,3 Wp na osebo. Proizvodnja električne energije je v letu 2012 zrasla na 68,1 TWh (50,1 % več kot 2011). Proizvedene je bilo trikrat več električne energije kot 2010, solarna energija pa v EU trenutno predstavlja več kot 2 % električne energije, ki jo porabimo.

Podatki za Slovenijo kažejo, da še ni bilo zmanjševanja rasti, saj je bila podporna shema še dokaj ugodna za investicije v PV. Koreniti poseg v shemo je verjetno čutiti letos. Leta 2012 naj bi bilo v Sloveniji postavljenih za 116,9 MWp kapacitet (v primerjavi z 2011: 54,9 MWp). Skupno inštaliranih kapacitet konec leta 2012 je bilo za 217,3 Mwp, proizvedene električne energije pa 121,4 GWh, kar nas uvršča na 14. mesto med državami EU.

Več o stanju po državah, letnem prirastku, skupnih inštaliranih kapacitetat, stanju trgov in politikah v poročilu Fotovoltaični barometer 2012.