36 organizacij civilne družbe je izrazilo zaskrbljenost glede pravil dolžne skrbnosti (due diligence), ki naj bi ščitila pred zlorabami v dobavni verigi baterij

Zakonodajalci EU zaključujejo uredbo o baterijah, ki bo določila standarde za proizvodnjo trajnostnih baterij, izdelanih v Evropi. Vendar pa so nevladne organizacije  zaskrbljene zaradi pomanjkljivosti pri določilih dolžne skrbnosti v osnutku zakona. V pismu vladam ter pogajalcem pozdravljajo napredek zakonodajalcev, vendar opozarjajo na tri področja, na katerih so potrebne izboljšave:

Vrste baterij in podjetja, ki so vključena v zakonodajo

Surovine za baterije so ne glede na njihovo končno uporabo – ali so nameščene v telefone ali pa v sisteme za shranjevanje energije – pogosto povezane s kršenjem človekovih pravic in uničevanjem okolja. Pravila o dolžni skrbnosti (due diligence) morajo zajemati vse vrste baterij, pa tudi vse vrste podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP). Številna evropska MSP dejansko priznavajo,[1] da odgovornost za človekove pravice in okolje ni odvisna od velikosti podjetij in da bi z vključitvijo v okvire dolžne skrbnosti pridobili dodaten pomen in pravno varnost.

Režim preverjanja dolžne skrbnosti

Režim preverjanja dolžne skrbnosti mora biti močnejši. Vzpostaviti mora ureditev odgovornosti (liability regime), po katerem bo od podjetij mogoče terjati odgovornost in zagotoviti odpravo morebitne škode, ki so jo povzročila oziroma prispevala k njej. Zakonodaja na področju dolžne skrbnosti mora biti karseda stroga in preprečiti, da bi sodelovanje podjetij v industrijskih shemah bilo obravnavano kot enakovredno dolžni skrbnosti.

Materiali, ki so vključeni v uredbo

Kemijska sestava baterij se stalno spreminja: po predvidevanjih bo do leta 2030 40 odstotkov baterij narejenih na osnovi litijevega železovega fosfata (LFP).[2] Zakonodajalci bi ravnali kratkovidno, če v uredbo ne bi vključili tudi drugih surovin, ki se običajno uporabljajo v baterijah, kot so baker, železo in boksit, ter v končni fazi zagotovili, da so vse baterije izdelane iz trajnostno pridobljenih materialov.

Pismo je bilo naslovljeno na češko predsedstvo EU, vse veleposlanike vlad EU, poročevalca in poročevalca v senci ter komisarja Bretona in Sinkevičiusa. Poslano je bil tudi slovenskemu ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru in slovenskemu ministru za okolje Urošu Brežanu. Podpisalo ga je 36 skupin, vključno s T&E, Amnesty International, Friends of the Earth Europe, Bellona, ​​Global Witness, European Environmental Bureau, ECOS in številne nacionalne nevladne organizacije, med drugim tudi okoljska organizacija Focus.

Pismo ministroma

Spoštovani,

Odkar je Evropska komisija decembra 2020 objavila predlog za uredbo o baterijah, se je potreba po trajnostnih baterijah v Evropi še povečala. Z vojno v Ukrajini je postalo jasno, da se mora Evropa čim prej otresti svoje odvisnosti od fosilnih goriv. Poleg tega so sozakonodajalci od prvotne predstavitve osnutka zakona podprli predlagano postopno opuščanje motorjev na notranje zgorevanje do leta 2035. Bistvenega pomena je zato hitro ukrepanje, saj bo trajnostna elektrifikacija imela ključno vlogo pri prizadevanjih za zmanjševanje emisij.

Od aprila potekajo tristranska pogajanja, podpisane nevladne organizacije pa pozdravljamo dosedanji napredek med francoskim in češkim predsedovanjem Svetu. Ob sprejemanju končne verzije besedila pa še vedno ostajajo določeni pomisleki. Pred naslednjimi tristranskimi pogovori in glede na nedavne dogodke bi radi naslovili nekaj odprtih vprašanj.

Surovine za baterije so ne glede na njihovo končno uporabo – ali so nameščene v telefone ali pa v sisteme za shranjevanje energije – pogosto povezane s kršenjem človekovih pravic in uničevanjem okolja. Zato morajo pravila o dolžni skrbnosti (due diligence) zajemati vse vrste baterij, pa tudi vse vrste podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP). Številna evropska MSP dejansko priznavajo, da odgovornost za človekove pravice in okolje ni odvisna od velikosti podjetij in da bi z vključitvijo v okvire dolžne skrbnosti pridobili dodaten pomen in pravno varnost.

Ta uredba naj bi postala osnova za druge zakonodajne pobude za posamezne izdelke, pa tudi za druge regije v prihodnosti. Zato mora biti zakonodaja na področju dolžne skrbnosti karseda stroga, kar vključuje tudi sistem odgovornosti in zagotovitev, da industrijske sheme ne bodo obravnavane kot enakovredne dolžni skrbnosti.

Kemijska sestava baterij se stalno spreminja: po predvidevanjih bo do leta 2030 40 odstotkov baterij narejenih na osnovi litijevega železovega fosfata (LFP). Zakonodajalci bi ravnali kratkovidno, če v uredbo ne bi vključili tudi drugih surovin, ki se običajno uporabljajo v baterijah, kot so baker, železo in boksit, ter v končni fazi zagotovili, da so vse baterije izdelane iz trajnostno pridobljenih materialov.

Ob tem, ko potekajo pogovori o končni verziji zakonodaje, vas zato pozivamo:

  • da zagotovite, da bodo pravila o dolžni skrbnosti zajemala vse vrste baterij, pa tudi vse vrste podjetij, vključno z MSP;
  • da vzpostavite sistem odgovornosti, po katerem bo od podjetij mogoče terjati odgovornost in zagotoviti odpravo morebitne škode, ki so jo povzročila oziroma prispevala k njej, kot je navedeno v spremembi številka 255 Evropskega parlamenta;
  • preverjanj s strani tretjih oseb ni mogoče obravnavati kot enakovrednega učinkovitemu postopku dolžne skrbnosti, kot je to predlagano v spremembah 245 in 255 Evropskega parlamenta;
  • da zagotovite, da bo seznam surovin v Prilogi X (1), ki so zajete v končno zakonodajo, vključeval tudi boksit, železo in baker, kot je to navedeno v spremembah 459, 460 in 461 Evropskega parlamenta.

Pismo v angleščini je dostopno na povezavi: https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_10_Battery_Reg_Due_Diligence_rules.pdf

[1] https://media.business-humanrights.org/media/documents/EU_Business_Statement_February2022.pdf

[2] https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/081622-ubs-raises-lfp-global-battery-market-share-outlook-to-40-by-2030