Naklonjenost nizko-emisijskim conam je med mesti različna. Medtem ko se nekatera mesta zavedajo njihovih koristi, se druga borijo s predsodki in miti o tem za podnebje in zrak zelo učinkovitem ukrepu. Najbolj pogumna mesta, ki so že uvedla različne oblike nizko emisijskih con, so vir izkušenj in znanja, kako najučinkoviteje uvesti tovrstno cono v mestu na hiter in pravičen način.

Območja z nizkimi emisijami so območja, kjer je omejen dostop za najbolj onesnažujoča vozila. S terminom nizko-emisijska cona (angl. Low Emission Zone ali krajše LEZ) označujemo vse oblike takšnih con. Poznamo še območja z zelo nizkimi emisijami oz. Ultra Low Emission Zone (ULEZ) in območja brez emisij oz. Zero Emission Zone (ZEZ), katerih učinki so za zdravje ljudi in okolja največji. V evropskih mestih so takšna območja postala zelo razširjen ukrep, registriranih je več kot 320 aktivnih nizko-emisijskih con do leta 2022. Glavni razlog za to je, da so se izkazale za učinkovite pri zmanjševanju onesnaženosti zraka, ki je najpomembnejši dejavnik tveganja za zdravje na celini.

Najstrožja območja so prispevala tudi k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, zmanjševanju zastojev in spodbujanju prehoda na vozila z ničelnimi emisijami. Dobro oblikovane nizko-emisijske cone običajno zahtevajo postopno izvajanje, ki ga spremlja temeljito vključevanje zainteresiranih strani, obveščanje javnosti, učinkovite strategije izvajanja ukrepov in dopolnilni ukrepi za zagotavljanje pravičnosti prehoda za najranljivejše.

Koalicija Clean Cities Campaign, katere član je tudi Focus, priporoča, da mesta takoj začnejo uvajati in širiti območja z nizkimi emisijami, kjer takšni ukrepi še niso uvedeni. Poudarjajo, da morajo imeti vsa območja nizko-emisijskih con jasen cilj, da postanejo območja z ničelnimi emisijami (ZEZ) najkasneje do leta 2030, da bi se spopadli z dvojnim izzivom – onesnažen zrak in blaženje podnebne krize.

Pripravili so poročilo, kjer so odgovorili na vprašanja, kot so:

  • Zakaj mesta potrebujejo območja z nizkimi emisijami?
  • Kakšni so učinki območij z nizkimi emisijami?
  • Ali so vsa območja z nizkimi emisijami enaka? Kaj naredi dobro območje z nizkimi emisijami?
  • Kako zagotoviti hiter in pravičen prehod?
  • Kakšne so nizko-emisijske cone prihodnosti?

Hkrati pokažejo mesta, ki prednjačijo na področju uvajanja takšnih con in na konkretnih primerih prikažejo pozitivne učinke tega ukrepa.

Več o kampanji ter poročilu lahko preberete na spletni strani Clean Cities Campaign.

grafika Clean Cities Campaign