Sporočilo za javnost

Ljubljana/Tuzla, 2. 12. 2019 – Danes je skupina nevladnih organizacij na NLB naslovila pismo, ki svari pred tveganji posojila za elektrarno Tuzla 7. Ponudba slovenske banke NLB za posojilo za gradnjo sporne elektrarne na premog Tuzla 7 v Bosni in Hercegovini predstavlja resno tveganje za banko in njene delničarje zaradi niza pravnih in ekonomskih problemov projekta.

Konzorcij, ki ga sestavljajo NLB Banka, italijanska Intesa Sanpaolo in ruska Sberbank, je bil pred kratkim edini ponudnik, ki je Elektroprivredi Bosne in Hercegovine (EPBIH) zagotovil 74 milijonov EUR za delno financiranje (15 %) premogovne elektrarne Tuzla 7.

Med delničarji NLB sta tudi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in slovenska vlada. Obe instituciji sta bili vpleteni v postavitev TEŠ 6, premogovne elektrarne, ki je prinesla velike izgube zaradi prekoračitve stroškov, je še vedno predmet raziskave domnevne korupcije in je temeljila na nerealni ekonomski analizi. Gre za elektrarno, ki povzroča visoke izpuste CO2, ter s tem pomembno prispeva k podnebnim spremembam.

Preostalih 85 % financiranja Tuzle 7 – 614 milijonov evrov – naj bi zagotovila kitajska Exim banka, vendar pa še vedno tečejo polemike glede jamstva Federacije Bosne in Hercegovine za posojilo, ki krši pravila Pogodbe o energetski skupnosti o državni pomoči, zaradi česar še vedno poteka postopek reševanja sporov.

Projekt je bil kritiziran tudi zaradi neupoštevanja cen CO2 pri svoji oceni izvedljivosti in računanja na nerealno nizke cene premoga.

Okoljsko presojo projekta Tuzla 7 sta pod povečevalno steklo vzela tudi Vrhovno sodišče Federacije Bosne in Hercegovine in sekretariat Espoo Konvencije, ki zahteva presojo čezmejnih vplivov na okolje za nekatere velike infrastrukturne projekte.

“Ko se svetovni voditelji zbirajo v Madridu, da bi se poskušali spoprijeti s podnebnimi spremembami, nova Evropska komisija pa se zaveže, da bo Evropa postala prva podnebno nevtralna celina, ni nič drugega kot sramotno, da banka, ki je v lasti slovenske vlade in EBRD, razmišlja o financiranju nove elektrarne na premog v Bosni in Hercegovini,« je komentiral Denis Žiško iz Centra za ekologijo in energijo iz Tuzle.

“Bilo bi ironično, če bi slovenska vlada in EBRD dopustili NLB, da prispeva k novemu TEŠ 6 v Bosni in Hercegovini,” je komentirala Pippa Gallop iz mreže CEE Bankwatch Network, ki je spremljala razvoj projekta TEŠ 6, sedaj pa spremlja tudi projekt Tuzla 7. “Žal ima Tuzla 7 veliko vzporednic s TEŠ 6, vključno z velikimi pomanjkljivostmi v študijah izvedljivosti in pomanjkanju transparentnosti glede razvoja projekta,” je na podobnosti med projektoma opozorila Gallopova.

Kontakta:

Denis Žiško, Centre for Ecology and Energy, Tuzla
Email: [email protected]
Skype: denis.zisko
Mob: +387 61 140 655

Pippa Gallop, CEE Bankwatch Network
[email protected]
Skype: pippa.gallop
Mob: +385 99 755 9787

 

 

 

Sporočilo za javnost je pripravljeno v sklopu projekta »CSOs as equal partners in monitoring public finance« s finančno podporo Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina je v domeni organizatorjev in izvajalcev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč finančnih podpornikov projektov.