Konference – novega kroga pogovorov o prihodnjih aktivnostih v boju proti podnebnim spremembam pod okriljem ZN – se bo udeležilo okoli 2 000 udeležencev, med njimi predstavniki vlad, gospodarstva in industrije, okoljskih organizacij in raziskovalnih institucij.

V okviru dvotedenskih pogovorov bodo potekala naslednja srečanja:

7. – 18. maj: 26. seja subsidiarnih teles konvencije (SBSTA – Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice in SBI – Subsidiary Body for Implementation).

14. – 15. maj: 3. seja Ad hoc delovne skupine o prihodnjih zavezah pododbenic aneksa I (AWG). AWG, ki jo sestavlja vseh 172 pogodbenic Kjotskega protokola, je telo, odgovorno za izpogajanje zavez za zmanjšanje emisij razvitih držav za naslednje obdobje protokola. Na tokratnem srečanju bo pogovor potekal o analizi potencialov politik in tehnologij za zmanjšanje emisij, vključno z njihovimi stroški in koristmi.

6. – 17. maj: 3. delavnica »Konvencijskega dialoga «, ki se bo osredotočala na dve ključni temi: ugotavljanje potenciala tehnologij in aktivnosti za prilagajanje na podnebne spremembe. Ta forum združuje vseh 190 pogodbenic UNFCCC in je naslednji v seriji štiri delne izmenjave mnenj, informacij in idej o strateškem pristopu k podnebnim spremembam in razvoju. Rezultati pogovorov vseh štirih delavnic bodo decembra predstavljeni Konferenci pogodnebnic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja na Baliju.

Poleg uradnih srečanj bodo v Bonnu potekale tudi neuradne predstavitve s strani vlad, medvladnih organizacij in organizacij ZN, katerih namen je izmenjava informacij o temah, kot je npr. vloga tehnologij v boju proti podnebnim spremembam.
Tri vmesne delavnice bodo osvetlile ukrepe, ki lahko zmanjšajo emisije toplogrednih plinov:
Urbano planiranje in razvoj, vključno s transportom (11. maj)
Učinkovita raba energije, vključujoč industrijo in končno rabo v zasebnem in komercialnem sektorju (15. maj)
Proizvodnja energije, vključno s čistimi fosilnimi gorivi in obnovljivimi viri energije (15. maj)

Predstavljeni bodo tudi rezultati treh delovnih skupin četrtega poročila Medvladne skupine za podnebje (12. maj):
– Fizične znanstvene osnove podnebnih sprememb
– Posledice, prilagajanje in ranljivost
– Blaženje podnebnih sprememb

Več informacij o konferenci najdete na www.unfccc.de.
Potek pogajanj lahko spremljate tudi preko uradnega dnevnega glasila Earth Negotiations Bulletin ali preko glasila Eco, ki ga izdaja CAN International.