Vlada je včeraj sprejela predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV) in predlaga njegovo obravnavo po nujnem postopku. Zakon ni skladen z okoljskimi cilji, h katerim se je zavezala Slovenija in predstavlja veliko nazadovanje v prometni politiki. Je v nasprotju z okoljskimi zavezami ter trajnostnimi ukrepi na področju prometa. Predlagalo ga je ministrstvo za finance z namenom pospešitve prodaje novih avtomobilov. Čudimo se, da predlogu nista jasno nasprotovali okoljsko in infrastrukturno ministrstvo.

Predlog se od trenutno veljavnega zakona razlikuje po tem, da se pri določitvi davka upošteva vrsta goriva, CO2 izpusti, EURO standard ter moč motorja. Sliši se okolju prijazno, a žal se z novim predlogom davek za večino vozil močno zniža. V primerjavi s sedanjim ZDMV predlog novega zakona občutno znižuje obdavčitev avtomobilov z večjimi (in bolj potratnimi) motorji, katerih število registracij se je v zadnjih letih močno zmanjšalo. A davek se bo zmanjšal tudi davek za ostale avtomobile, v povprečju s 460 na 160 evrov. Pri finančnem ministrstvu predvidevajo, da bodo zbrali za konkretnih 65 odstotkov manj dajatev kot do zdaj (28 milijonov evrov manj v prvem letu izvajanja zakona). Ker gre za okoljski davek, bi smeli pričakovati, da bodo ta denar raje uporabili za ukrepe trajnostne mobilnosti in izboljšanje javnega potniškega prometa, ne pa, da se mu odrečemo v korist spodbujanja nakupovanja novih avtomobilov.

Ostaja pa vprašanje, ali je predviden davek ustrezen pri priključnih hibridih, ki se v zadnjem času porajajo predvsem med večjimi avtomobili, še zlasti športnimi terenci. Na papirju so to okoljsko precej krotka vozila z oglaševanimi nizkimi izpusti, a na terenu dokazano dosegajo dosti višje vrednosti izpustov CO2, tudi do 12-krat višje. Tudi odprava višjega davka na potratna luksuzna vozila je negativen signal v smeri trajnostnega urejanja prometa.

Razlike v davku med avtomobili, ki ne onesnažujejo in tistimi, ki močno slabšajo kakovost zraka, bodo po novem minimalne in ne spodbujajo trajnostnih odločitev posameznika. Predlog zakona je velik korak nazaj v prometni politiki, ki že tako težko sledi zavezam za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in porabe končne energije v prometu in ki ne najde pravih rešitev na področju onesnaženega zraka. Poleg tega bodo imeli korist od nižjega davka le premožnejši, ki si lahko kupijo nove avtomobile, zato davek ne bo rešil problema mobilnosti revnejših, temveč bo še povečal socialne razlike.

Focus in Zveza potrošnikov Slovenije smo v okviru javne razprave o zakonu v februarju 2020 že podali pripombe in predloge k zakonu, a so bili upoštevani v majhni meri.

Pričakujemo, da bodo poslanci glasovali proti spremembi ZDMV in zahtevali višje davke na avtomobile!