Kakšen vpliv bo imela prenovljeva direktiva EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov na prometni sektor v EU?

12. septembra je bila v Evropskem parlamentu s 470 glasovi za in 120 proti sprejeta posodobitev direktive EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, imenovana RED III. Posodobljena direktiva  bo vplivala na to, katera goriva uvrščamo med “obnovljiva” in na podporo za ta goriva. V mednarodni okoljski organizaciji Transport & Environment so analizirali najnovejše cilje, splošni vpliv direktive RED III na biogoriva, vpliv na vodik in e-goriva, razčlenili so mehanizme za kreditiranje električne energije in preučevali, kako se lahko direktiva najučinkovitejše prenese in izvaja na nacionalni ravni.  Podrobnejšo analizo najdete po poglavjih na spodnjih informativnih listih.

Cilji

EU je povečala svoj cilj za obnovljive vire energije v prometu s 14 na 29% v energetskem smislu in sprejela vzporedni cilj z zmanjšanjem ogljične intenzivnosti za 14,5% goriv v prometu. Povečanje splošnega cilja na področju prometa za obnovljive vire energije bo spodbudilo uporabo najbolj netrajnostnih surovin za biogoriva.

REDIII uvaja kombinirani podcilj za zeleni vodik in napredna biogoriva v višini 5,5%, od tega je treba vsaj 1% zagotoviti z obnovljivimi gorivi nebiološkega izvora (RFNBO), tj. zelenim vodikom in e-gorivi, s čimer je bil prvič določen zavezujoč podcilj za ta goriva.

Več o ciljih in priporočila za odločevalce:

Biogoriva

Čeprav se vedno bolj zavedamo, da je treba odpraviti uporabo biogoriv iz rastlin, katerih proizvodnja povzroča krčenje gozdov (npr. palme in sojo), pa ostaja direktiva pri škodljivem statusu quo v zvezi z rastlinami, ki se uporabljajo za odpadna biogoriva. Dobra novica je, da je uporaba rastlinskih biogoriv neobvezna: države članice lahko takoj ali postopoma zmanjšajo podporo za živilska in krmna rastlinska biogoriva ter s tem ustrezno zmanjšajo raven cilja za obnovljive vire energije v prometu.

Več o biogorivih in priporočila za odločevalce:

Vodik in e-goriva

Termin obnovljiva goriva nebiološkega izvora (RFNBO) zajema vsa plinasta in tekoča obnovljiva goriva, ki niso snovana na biomasi. Glavna tehnologija za proizvodnjo teh RFNBO je uporaba elektrolize, ki jo poganja obnovljiva električna energija za proizvodnjo vodika.

Neposredno polnjenje električnih vozil z (obnovljivo) električno energijo je veliko bolj učinkovito kot pretvorba električne energije v vodik in e-goriva. Zato se je pri RFNBO treba osredotočiti na tiste gospodarske sektorje, kjer elektrifikacija ni primerna. To sta predvsem pomorski in letalski promet, kjer je zahtevana višja gostota energije.

Več o e-gorivih in vodiku:

 

 

 

Spodbujanje elektrifikacije

Tu so razložene ključne spremembe, ki so bile uvedene v RED lll, da bi upoštevali naraščajočo floto električnih vozil in posledično naraščajočo vlogo električne energije kot goriva za prevoz. Glede na to, da je cilj direktive RED lll spodbujati obnovljive vire energije, je v ospredju obnovljiva električna energija.

Več o različnih mehanizmih spodbujanja uporabe obnovljive elektrike v prometu:

Implementacija direktive na nacionalni ravni

Države članice imajo na razpolago več orodij, s katerimi je mogoče izboljšati uporabo obnovljivih virov energije in preprečiti povečanje netrajnostnih biogoriv. Države članice lahko in morajo takoj ali postopoma zmanjšati podporo za biogoriva, ki temeljijo na hrani in krmi in izločiti biogoriva na bazi palmovega in sojinega olja, kar so nekatere države že uspešno izvedle.

Več o prenosu na nacionalno raven in priporočila: