Širjenje površin za intenzivno kmetijstvo je krivo za več kot 90 % uničevanja svetovnih gozdov. Uničevanju gozdov izven meja EU, ki ga povzroča način pridelave surovin za izdelke, ki jih trošimo v EU, pravimo “uvožena deforestacija”. Uvoz kmetijskih izdelkov v Evropo je drugi največji povzročitelj krčenja gozdov na svetu.[1]

Evropski parlament je 19. aprila z veliko večino potrdil Uredbo EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR). Ta podjetjem prepoveduje dajanje proizvodov na trg Evropske unije, če ti niso proizvedeni zakonito in če povzročajo krčenja gozdov. Prav tako bo nezakonito izvažanje takšnih proizvodov iz EU. Uredba bo veljala za les, palmovo olje, sojo, kavo, kakav, kavčuk in govedo, pa tudi za večino proizvodov, ki so proizvedeni iz teh primarnih proizvodov, med drugim nestrojene kože, usnje, čokolado, oglje in (potiskan) papir. Uredba bo predvidoma sprejeta maja 2023, ko jo bo potrdil še Svet EU.

Podjetja, ki v EU trgujejo s kmetijskimi pridelki, bodo morala obvezno dokazati, da njihovi izdelki ne prispevajo k uničevanju gozdov. To je dobra novica za gozdove in za prebivalce, ki na trgovskih policah ne želijo izdelkov, ki povzročajo deforestacijo.[2]

Kaj EUDR pokriva pa tudi česa ne, smo zbrali v predstavitvi Kako bo nova evropska uredba pomagala ustaviti dotok proizvodov, ki so povezani s krčenjem gozdov? 

Izdelki, ki jih uvažamo v Evropsko unijo ali jih izvažamo iz nje, morajo biti po uredbi skladni z ustreznimi nacionalnimi zakonodajami, ne pa tudi z mednarodnimi predpisi in standardi. Številne nevladne organizacije smo pozivale, da mora EUDR vsebovati zahtevo, da se nacionalne zakonodaje uskladijo z mednarodnim pravom, saj bi lahko to zagotovilo boljšo zaščito pravic staroselskih in ostalih lokalnih skupnosti do posesti. Žal tega EUDR ne vsebuje in to je tudi ena večjih pomanjkljivosti zakonodaje. Le to bi lahko naslovila Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti. Odbor za pravne zadeve v Evropskem parlamentu je 25. aprila potrdil vsebino stališča parlamenta, ki bo predvidoma izglasovana prvega junija. Naš odziv si lahko preberete tukaj.


[1] Evropska unija je eden od največjih uvoznikov tropske deforestacije in “proizvajalcev” emisij povezanih z njo. Poročilo World Wildlife Fund Stepping up: The continuing impact of EU consumption on nature, objavljeno aprila 2021, ugotavlja, da je bila v letu 2017 EU odgovorna za 16 % deforestacije povezane z mednarodno trgovino (203.000 hektarjev in 116 milijonov ton CO₂). Pred EU je le Kitajska (24 %), sledijo Indija (9 %), ZDA (7 %) in Japonska (5 %).
[2] V okviru javnega posvetovanja Evropske komisije je konec leta 2020 kar 1,2 milijona ljudi zahtevalo naj podjetja, ki prodajajo izdelke v Evropi, zagotovijo, da njihovi izdelki ne povzročajo uničevanje gozdov. EUDR uživa široko podporo javnosti v EU in med različnimi političnimi strankami. Nedavna javnomnenjska raziskava je pokazala, da 82 % prebivalcev EU meni, da podjetja ne bi smela prodajati izdelkov, ki prispevajo k uničevanju svetovnih gozdov, in podpira (81 %) prepoved izdelkov, ki spodbujajo krčenje gozdov.