Direktiva o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki rabijo energijo, in Direktiva o energetskem označevanju  bosta tako vplivala na kar 54 milijonov enot sesalcev, ki se jih vsako leto proda v Evropi. Pravila uvajajo zgornjo omejitev glede letne porabe električne energije, minimalnih zahtev glede pobiranja praha, standarde za maksimalne emisije praha iz sesalcev ter maksimalno stopnjo glasnosti. Nadaljnji standardi, ki bodo pričeli veljati leta 2017 bodo zagotovili še minimalno življenjsko dobo sesalca.

Z uveljavitvijo te zakonodaje se bo omejilo prodajo poceni in neučinkovitih (predvsem kitajskih) modelov, ki so preplavili trg v zadnjih desetletjih ter povzročili podvojitev porabe električne energije teh naprav.

Učinkovitejši sesalci bodo zmanjšali račun za električno energijo za 14 EUR na gospodinjstvo na leto. EU bo zaradi tega prihranila 19 TWh električne energije na leto, kar je približno enako kot letna poraba celotne Belgije ali Avstrije ali Grčije.

Ti standardi ne bodo vplivali na konkurenčnost industrije, imeli pa bodo pozitivni učinek na zaposlovanje, še posebej v manjših in srednje velikih podjetjih. Je pa tukaj seveda razumljivo, da se določeni proizvajalci, ki so manj konkurenčni oz. tisti, ki proizvajajo poceni in neučinkovite naprave, otepajo kakršnihkoli omejitev in regulacije.