Ljubljana, 20. julij 2017: V okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajamo organizacije Umanotera, društvo Focus in PIC, smo vzpostavili novo spletno stran Dovolj za vse. Spletna stran želi skozi predstavitev dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji in predstavitvijo uporabnih gradiv navdušiti in hkrati pomagati lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Glavni element spletne strani je interaktivni zemljevid dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji. Predstavlja več kot 40 primerov domačih praks, ki jim je skupno, da so se porodile iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju prebivalcev oz. drugih deležnikov v lokalnem okolju in se nanašajo na področja trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov ter participativnega upravljanja. Zemljevid dobrih praks ni namenjen le informiranju, temveč tudi povezovanju akterjev in medsebojnemu prenosu izkušenj z izvajanjem konkretnih projektov.

Spletna stran na enem mestu predstavi tudi dosedanje rezultate projekta Dovolj za vse, kot so Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, katalog domačih in tujih dobrih praks, pravno analizo normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov in štiri kakovostne priročnike za izvajanje konkretnih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Lokalne skupnosti so najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. Voda, gozd, rodovitna tla, obnovljivi viri energije, ohranjenost okolja, raznolikost in lepota krajine, biotska raznovrstnost, tradicije in raznolika znanja ljudi predstavljajo osnovo za njihovo blaginjo in prinašajo številne razvojne priložnosti. Prehod v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način.

Spletna stran je dokaz, da so številne lokalne skupnosti že prešle od zavedanja k ukrepanju ter da je potenciala za navdihujoče prakse še ogromno.

Vabljeni lokalni akterji, da nam preko spletnega obrazca posredujete informacije o praksah v vašem lokalnem okolju, ki še niso vnesene na zemljevid.

Vabljeni na dovoljzavse.si!

***

Dodatne informacije:

– o spletni strani: Tomislav Tkalec, [email protected], 01 515 40 80

– o projektu: Gaja Brecelj, [email protected], 01 439 48 95