Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP), katere član je tudi Focus, ima od danes naprej novo spletno stran: https://prometnapolitika.si/, preko katere lahko redno spremljate aktualne novice na področjih, kot so: prometna politika, trajnostna prometna infrastruktura, javni potniški promet, kolesarjenje, hoja in prometno obremenjevanje

Sektor z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov

Promet v Sloveniji je sektor z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov (32 % vseh emisij in 50 % v ne-ETS sektorju) in najvišjim deležem rabe končne energije (38 %). Cilji zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 so se zaostrili zaradi novih ciljev EU, in sicer je potrebno do leta 2030 zmanjšati emisije iz prometa za 11 % glede na leto 2021.

Kdo in zakaj je KTPP?

KTPP se je oblikovala že leta 2005 kot odziv na javno razpravo o prometni politiki države in neambicioznost na področju zmanjšanja motorne prometne aktivnosti, višje rabe javnega potniškega prevoza in pri zmanjševanju odvisnosti od osebnega avtomobila. 

Člani KTPP so predstavniki nevladnih organizacij, znanstvenih institucij, regionalnih razvojnih agencij, občin, izobraževalnih institucij in zainteresirani posamezniki: CIPRA Slovenija, FOCUS, IPOP, Umanotera, PlanB, Mrežazaprostor, Ljubljanska kolesarska mreža, Mariborska kolesarska mreža, Prostorož, Urbanistični inštitut, ZaMestoPoDveh, Inštitut za zdravje in okolje, Greenpeace Slovenija

KTPP spremlja in se odziva na aktualne procese v slovenski in evropski politiki in hkrati povečuje medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju. Prav tako zagovarja izvajanje preverjenih rešitev in si prizadeva za uveljavitev trajnostnih prometnih politik in praks v Sloveniji in Evropski uniji.

Aktivnosti KTPP lahko po novem spremljate tudi na FB strani KTPP – Koalicija za trajnostno prometno politiko. Namen strani je ustvariti prostor za novice in izmenjavo informacij na teme, povezane s trajnostno prometno politiko.

Nova spletna stran KTPP

Nova spletna stran KTPP