Bruselj, Ljubljana, 7. november 2017 – Evropa mora nujno prenehati z uporabo zemeljskega plina, če želi zajeziti emisije toplogrednih plinov na mednarodno dogovorjeno raven, kažejo znanstvene ugotovitve.

Nova študija, ki jo je naročila organizacija Friends of the Earth Europe, katere član je tudi društvo Focus, kaže, da si lahko države EU ob sedanji porabi privoščijo le še devet let uporabe zemeljskega plina in drugih fosilnih goriv, preden bodo izčrpale svoj delež ogljikovega dioksida, ki jim ga je dovoljeno izpustit ob hkratni zajezitvi temperatur pod 2° C. Fosilna goriva, vključno z zemeljskim plinom, po letu 2035 ne smejo več imeti večje vloge v energetskih sistemih EU, če želimo zajeziti segrevanje ozračja na 2° C.

Ugotovitve so ostro opozorilo na nujnost, s katero bi morala EU, ki je zgodovinsko odgovorna za podnebne spremembe, preiti na energetski sistem brez fosilnih goriv. S Pariškim podnebnim sporazumom se je EU zavezala, da bo globalno segrevanje omejila na »precej pod 2° C« in si prizadevala »omejiti zvišanje temperature na 1,5 ° C«. [2] Upoštevaje zajezitev globalnega segrevanja pod 1,5° C bi bilo potrebno zemeljski plin in druga fosilna goriva opustiti še hitreje.

Zaradi visoke ravni emisij ogljikovega dioksida in metana v celotnem življenjskem ciklusu zemeljskega plina avtorji študije sklepajo, da “ni prostora za razvoj dodatnih kapacitet fosilnih goriv, vključno z zemeljskim plinom« in da je nujno potrebno “postopno opuščanje uporabe obstoječega zemeljskega plina in drugih fosilnih goriv v EU.”

 

To opozorilo prihaja ravno v času, ko EU objavlja seznam 55 novih večjih projektov povezanih z zemeljskim plinom, ki jih namenja za javno financiranje. [3] V zadnjih treh letih je EU dodelila več kot 1 milijardo EUR javnih sredstev za projekte na področju zemeljskega plina plina. [4]

Jagoda Munic, direktorica Friends of the Earth Europe: “Navezanost Evrope na zemeljski plin je povsem nezdružljiva s resnimi ukrepi na področju podnebnih sprememb. Industrija nafte in zemeljskega plina želi predstaviti plin kot čist vir energije, in nas obsoditi na nadaljnjo rabo fosilnih goriv, resnica pa je, da v energetski tranziciji, ki jo potrebujemo, ni prostora za plin. Evropa mora nujno prenehati z uporabo vseh fosilnih goriv, uresničiti celoten potencial prihrankov energije in preiti na energetski sistem, ki bo v celoti temeljil na obnovljivih virih energije v rokah ljudi in skupnosti

Doctor John Broderick, Tyndall Centre for Climate Change Research and University of Manchester: “Med črpanjem in izgorevanjem zemeljskega plina prihaja do znatnih izpustov metana in ogljikovega dioksida, ki segrevajo podnebje na različne načine. Če želimo preprečiti nevarne podnebne spremembe moramo zmanjšati emisije obeh plinov.”

KONEC

Dodatne informacije:

  • Colin Roche, extractive industries campaigner, Friends of the Earth Europe, [email protected], +32 (0) 489 59 89 84
  • Antoine Simon, extractive industries campaigner, Friends of the Earth Europe, [email protected], +32 (0) 486 685 664
  • Francesca Gater, communications coordinator, Friends of the Earth Europe, [email protected], +32 (0) 485 93 05 15
  • Katjuša Šavc, strokovna sodelavka, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected]

Viri:

[1] A media briefing and a report, ‘Can the climate afford Europe’s gas addiction?’ from Friends of the Earth Europe, as well as the research report, ‘Natural gas and climate change’, by Anderson and Broderick, are available at: www.foeeurope.org/NoRoomForGas

[2] United Nations Framework Convention on Climate Change (2015) Adoption of the Paris Agreement. 21st Conference of the Parties. United Nations: http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

[3] http://www.politico.eu/?post_type=pro&p=744896

[4] http://www.foeeurope.org/commission-billionth-euro-fossil-fuel-subsidies-170216