29. junija 2023 je bila uradno sprejeta Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR). Uredba je prvi korak v prizadevanju Evropske unije, da izdelki, ki se porabljajo v EU, ne glede na to, kje so bili proizvedeni, ne prispevajo k krčenju ali degradaciji svetovnih gozdov.

EUDR podjetjem prepoveduje dajanje proizvodov na trg EU, če ti niso proizvedeni zakonito in če so povezani s krčenjem gozdov. Prav tako je po novi zakonodaji nezakonito izvažanje takšnih proizvodov iz EU. Uredba se nanaša na les, palmovo olje, sojo, kavo, kakav, kavčuk in govedo, pa tudi na večino proizvodov, ki so proizvedeni iz teh primarnih proizvodov, med drugim nestrojene kože, usnje, čokolado, oglje in (potiskan) papir.

Ključne informacije o novi uredbi, ki jo je Evropski parlament potrdil 19. aprila 2023, smo v Focusu s partnerji zbrali v gradivu z naslovom Kako bo nova evropska uredba pomagala ustaviti dotok proizvodov, ki so povezani s krčenjem gozdov?

Nova pravila in obveznosti za države članice EU

Uredba bo v vseh državah članicah EU v veljavo stopila s 1. januarjem 2025. Nova pravila pomenijo pomemben razvoj obstoječih pravil EU o trgovini z nezakonitim lesom, t.i. Uredbe EU o lesu. Naslednji meseci bodo odločilni za vzpostavitev strukture izvrševanja tako na nacionalni kot na evropski ravni.

Najnujnejša obveznost držav je imenovanje pristojnih organov – ene ali več agencij, odgovornih za izvrševanje EUDR. Pristojni organi bodo morali imeti primerno medsektorsko strukturo, morali bodo biti funkcionalno neodvisni ter imeti na voljo dovolj sredstev in ljudi. Države članice bodo morale določiti tudi nacionalna pravila o kaznih za primere neskladnosti z uredbo.

V priročniku Nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov – Glavne obveznosti za države članice EU, ki so ga pripravili okoljski pravniki v organizaciji ClientEarth, prevedli pa smo ga v Focusu, so predstavljene nove zahteve, ki jih uredba prinaša. Pojasnjeni so ukrepi, ki se od držav članic EU zahtevajo v prvih 18 mesecih po začetku veljavnosti uredbe. Namen priročnika je pomagati državam članicam, da se ustrezno pripravijo na izvajanje in izvrševanje EUDR.

Revizija uredbe po 18 mesecih

Kljub temu, da je bil EUDR šele sprejet, bo kmalu sledila revizija uredbe. Evropska komisija ima na voljo 18 mesecev, da postopek začne. Nevladne organizacije, ki delamo na področju uvožene deforestacije, si bomo prizadevale predvsem za to, da se v revidirano uredbo:

(1) vključijo tudi druga gozdna zemljišča (other wooded land),

(2) med zavezance po uredbi vključijo finančne institucije ter

(3) kot pogoj za skladnost z uredbo vključi spoštovanje mednarodno priznanih človekovih pravic.