Pritisk na EIB za umik posojila za TEŠ 6 se namreč stopnjuje, EIB pa je odgovorila Evropski komisiji, da denarja še ni nakazala. Medtem, ko je TEŠ naredil novo, 78 milijonov evrov težko nakazilo Alstomu, projekt TEŠ 6 in njegovo posojilo v EIB dvigujeta vse več prahu. Ne le v Sloveniji, kjer javnomnenjske ankete in razprave kažejo, da so javnost, politika in stroka deljenih mnenj glede projekta, ampak tudi v Bruslju. Pri tem se odpira vprašanje, kje se denar iz prvega dela posojila EIB sploh nahaja in ali ne bo TEŠ zaradi posojila EIB v bistvu dobil državno pomoč.

Belgijska evropska poslanka Kathleen Van Brempt je 15. decembra 2010 postavila vprašanje Komisiji, ali se zavedajo, da EIB s financiranjem projekta TEŠ 6 in drugih projektov spodkopava doseganje evropskih energetskih in podnebnih ciljev(1). Vprašanje o tem, zakaj so švedski predstavniki v upravnem odboru EIB podprli odločitev EIB za financiranje TEŠ 6, so svoji vladi postavili tudi švedski zeleni poslanci, nemški evropski poslanec Sven Giegold pa je povprašal EIB, zakaj v času, ko imamo vse strožjo evropsko podnebno politiko, še vedno financira projekte izrabe premoga. O podobnem problemu so večkrat opozorili iz mednarodne organizacije CEE Bankwatch(2).

Evropski poslanci so januarja letos objavili tudi mnenje, da mora evropski denar bolj tesno slediti ciljem EU za prehod v nizkoogljično družbo(3). V skladu s tem mnenjem in ostalim pritiskom na dejavnosti EIB bo Evropski parlament naslednji četrtek, 7. aprila 2011, glasoval o resoluciji o Letnem poročilu EIB za 2009. V osnutku resolucije(4) je poziv, da EIB svoje financiranje podredi cilju prehoda v nizkoogljično družbo ter odpravi financiranje elektrarn na premog. Pritisk na EIB, da se umakne iz financiranja premogovnih projektov, se torej stopnjuje.

Čeprav smo v medijih zasledili informacijo, da je bil prvi del posojila EIB že nakazan TEŠ, se ta informacija po komunikaciji z Evropsko komisijo postavlja pod vprašaj. V odgovoru na vprašanje društva Focus o državni pomoči, Evropska komisija v sporočilu 29. marca 2011 omenja, da so preverili pri EIB in dobili informacijo, da prvi del posojila še ni bil nakazan, saj nakazilo čaka na odobritev upravnega odbora(5) . Omenjeno sporočilo
prav tako odpira vprašanje, ali ni državno poroštvo oblika državne pomoči. TEŠ namreč za večji del posojila EIB potrebuje še državno poroštvo, ki bi lahko predstavljal državno pomoč, ki pa je v EU dokaj strogo preganjana.

***
Opombe:
(1) Vprašanje je v celoti dostopno na
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-011102+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
(2) Nekaj primerov:
http://www.europeanvoice.com/article/2011/march/with-banks-like-these/70451.aspx,
http://www.euractiv.com/en/climate-environment/eu-subsidies-fuel-controversial-coal-plant-slovenia-news-501771,
http://euobserver.com/885/31764
(3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-454.369+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
(4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-0073&language=EN
(5) Vsebina celotnega sporočila:

Dear Ms. Zivcic,
The Commission has so far not received a notification from the Slovenian authorities
concerning a state guarantee for an EIB loan regarding the Sostanj power plant. Depending
on their assessment of whether a state guarantee would constitute state aid or not, the
Slovenian authorities may come at a later stage to consult DG Competition.
The Commission has published a notice on state guarantees in June 2008, which aims to
give Member States more detailed guidance about the principles on which the Commission
intends to base
its interpretation of Articles 107 and 108 and their application to State guarantees.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF
We have checked with the EIB, who has informed us that the first tranche of the loan you
referred to in your e-mail has not been disbursed yet and is pending approval by its
board.
Best regards
Philippe Le Quement

Poslano sporočilo:

1. marec 2011, [email protected]

Dear Sir or Madam,
The European Investment Bank has approved and signed – in 2007 and 2010 – a total of EUR
550 million in loans for a new unit at the Sostanj thermal power plant in Slovenia.
While the first loan for EUR 110 million has already been disbursed according to Slovene
media, we would like to inform DG Competition that the second loan, for EUR 440 million,
requires a state guarantee from the Slovene government. Recent information from the
Ministry of Finance on the state guarantee is that the Ministry is going to start the
procedure for preparing a law on state guarantee as soon as the Ministry of Economy
decides that all the questions around TEŠ 6 project are resolved (e-mail communication
from 25 February 2011). The foreseen adoption deadline is by the end of 2011.
We would like to ask the EC whether this measure was notified to DG Competition as State
Aid?
We would also like to ask you under what circumstances and on what grounds could such a
state guarantee be approved by the Commission?
We thank you in advance for your response,
Yours sincerely,
Lidija Živčič

***

Kontakt in več informacij: Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091