Konferenca se je začela z novico, da je Avstralija po dolgem oklevanju le ratificirala Kjotski protokol. Zdaj so ZDA edina razvita država, ki ga še ni ratificirala.
Začela so se tudi ostala resna pogajanja:
· V okviru AWG se pogovarjajo o delovnem programu in časovnem načrtu le-tega. Pomembno vprašanje je, koliko srečanj je potrebnih, da se delo konca pravočasno (osnutek novega sporazuma mora biti pripravljen 6 mesecev pred Copenhagnom, drugače tam ne bo sprejet).
· Cilj Dialoga je dogovor o procesu. Obstajajo tri možne različice: neformalen proces, formalen proces ali pa skupen oz. povezan konvencija/protokol proces. Potrebna je tudi odločitev o tem, o čem se pogajati v okviru procesa, kdaj in kako dolgo ter usklajevanje oz. koordinacija med obema procesoma (t.j. med AWG in Dialogom), kar pa je zaenkrat še neznanka. Očitno je, da je nujno potrebno proces zaključiti do 2009.
· Pogajanja o tehničnih vidikih razvoja in prenosa tehnologijo bodo, kot kaže, imela pomembno vlogo tudi na nadaljnjih srečanjih.
EU je dobila ‘nagrado’ Fossil of the Day za podporo predloga za negativno spremembo Sklada za prilagajanje, ki pa mu nasprotujejo države v razvoju. Za negativno obnašanje na pogajanjih je prejela tri Fossil-e tudi Japonska.

Več informacij o dogajanju na pogajanjih je mogoče najti tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor >>