Novo poročilo je osnovano na študiji, ki so jo izvedli člani ECEEE in drugi  zainteresirani. Društvo Focus je za študijo prispevalo podatke o politiki učinkovite rabe energije v Sloveniji.

Poročilo naj bi služilo kot pomoč političnim odločevalcem in relevantnim interesnim skupinam pri oceni trenutnega uresničevanja zastavljenih ciljev ter učinkovitosti le-teh. ECEEE upa, da bo poročilo uporabno tudi v prihajajočih razpravah o razvoju politike učinkovite rabe energije.

Poročilo podaja celovit pregled stanja na področju energetske učinkovitosti v EU, vsebuje pa tudi opise razmer po posameznih državah članicah. Podrobne informacije, zbrane v posameznih državah, so vključene v posebnem spremljajočem poročilu.

Tukaj najdete poročilo in spremljajoče poročilo za posamezne države EU, več informacij pa lahko dobite na spletni strani ECEEE.