Novo poročilo “Saving energy: bringing down Europe’s energy prices”, ki so ga pripravili pri Ecofysu po naročilu organizacij Friends of the Earth Europe in Climate Action Network Europe, se ozira tudi do leta 2030 in ugotavlja, da bi lahko do leta 2030 dosegli neto prihranke v višini 250 milijard EUR na leto, če bi EU rabo energije do leta 2030 zmanjšala za okoli 35 % pod trenutno raven.

Te ugotovitve naj služijo kot budnica. EU trenutno razmišlja, ali naj zaostri svoje cilje zmanjšanja emisij do leta 2020 in razpravlja o podnebno – energetskih ciljih za leto 2030. Vendar je cilj EU o 20 % energetskih prihrankih do leta 2020 – ki mora biti dosežen, da omogočimo doseganje višjih podnebnih ciljev – nezavezujoč. Hkrati pa zaenkrat ni dovolj podpore Evropske komisije in držav članic za postavitev cilja energetskih prihrankov za leto 2030. Kljub koristim, ki jih prinašajo energetski prihranki, obstaja nevarnost, da ne bodo doseženi.

V društvu Focus smo prepričani, da bi odločno ukrepanje na področju energetske učinkovitosti prineslo impresivne finančne prihranke. A žal vlade, kljub koristim v obliki nižjih računov za energijo, novih delovnih mest in zmanjšanja emisij, energetskih prihrankov ne uspejo prepoznati kot rešitev. Nujno je, da EU s sprejemom zavezujočih ciljev za leto 2020 in 2030 energetske prihranke postavi na vrh prioritet odločevalcev.

Energetski prihranki so zmagovalna rešitev za evropsko gospodarsko okrevanje, saj pomagajo ustvarjati delovna mesta ob hkratnem zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Zato morajo voditelji EU energetski učinkovitosti dati močno politično podporo in jo integrirati v prihajajoči predlog o post-2020 podnebno – energetskem paketu.

Poročilo Saving energy: bringing down Europe’s energy prices je na voljo tukaj.