Na tretjem izobraževanju v okviru podnebnega programa Mreže za prostor smo sodelovali tudi v Focusu. Tokrat so bile glavna tema podnebne politike in cilji, udeleženci pa so izvedeli, kakšni so mednarodni, EU in nacionalni cilji in politike, ki so temelj ukrepanja glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in je k njim zavezana tudi Slovenija.

Barbara Kvac iz Focusa predstavila podnebne politike in cilje EU. Uvodoma je poudarila zavezanost EU, da okoljsko politiko temelji na znanstvenih spoznanjih, kar ima zapisano tudi v svoji temeljni pogodbi. Predvsem pa je pojasnila sliko presečnega trenutka, ko imamo v okviru EU že sprejete zavezujoče cilje za to desetletje, hkrati pa so v teku procesi zaostrovanja teh ciljev in posledično revizije politik in predpisov, kar vse poteka  na relaciji dialoga med Evropsko komisijo, Svetom EU in Evropskim parlamentom. Slednji je v letu 2019 razglasil izredne okoljske in podnebne razmere v EU. Sicer pa podnebna politika EU temelji na treh stebrih: na strani emisij TGP je to trgovalni sektor z emisijami (TGP sektor, kamor sodi večina energetskih in industrijskih naprav), kjer so zavezanec neposredno odgovorni za zmanjševanje emisij, netrgovalni (neETS) sektor, kjer so za zmanjševanje emisij odgovorni sektorji (npr.  promet, kmetijstvo, odpadki,..), na strani ponorov pa je ključna raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč (LULUCF sektor). Ključne aktivnosti trenutno izhajajo iz Zelenega dogovora, v pripravi pa je tudi  Podnebni zakon.

Več v poročilu Mreže za prostor, vsem trem predstavitvam pa lahko prisluhnete kadarkoli v spodnjem posnetku.

Podnebno izobraževanje Podnebne politike in cilji