Brezplačno energetsko svetovanje poleg analize porabe električne in toplotne energije ter vode vključuje tudi specifične nasvete za varčevanje ter paket naprav za varčevanje z energijo in vodo (varčne sijalke, tesnila za okna, varčevalni nastavki za pipo in tuš idr. – odvisno od potreb gospodinjstva). Na podlagi statistike za prvih 50 izvedenih obiskov je povprečje zmanjšanja izpustov CO2 210 kg/leto/gospodinjstvo. Na podlagi obiska energetskega svetovalca ter dodeljenih brezplačnih naprav za varčevanje gospodinjstvo privarčuje v povprečju 74 EUR na leto. To pomeni v povprečju 11 % prihranke pri porabi električne energije, 8,9 % pri vodi ter 5,6 % pri ogrevanju.

Prijave za obiske energetskih svetovalcev še vedno sprejemamo. Prijavijo se lahko gospodinjstva iz Mestne občine Ljubljana, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so upokojenci, prejemajo socialno pomoč ali pa njihovi prihodki ne presegajo 400 EUR neto mesečno na člana gospodinjstva. Prijave sprejemamo na [email protected], 040 83 83 16, ali po pošti: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana.

Obiski energetskih svetovalcev prispevajo tudi k zmanjševanju energetske revščine oz. prispevajo k spopadanju z energetsko revščino. Zaskrbljujoče je, da se delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno toplega stanovanja, zvišuje, k čemur so pripomogli predvsem ekonomska in finančna kriza ter kombinacija naraščajočih cen energentov in nizkih dohodkov gospodinjstev.

Ob dnevu varčevanja z energijo želimo opozoriti tudi na evropsko Direktivo o energetski učinkovitosti, ki je v veljavo stopila konec lanskega leta. Direktiva lahko odpre možnost za financiranje energetskih prihrankov, pomaga ponudnikom energetskih storitev, da spremenijo svoje poslovne modele, ter utre pot k popolni obnovi postaranega evropskega stanovanjskega fonda. Ključ do teh rezultatov pa je resen pristop k ambicioznemu prenosu direktive v nacionalno zakonodajo.

V društvu Focus poudarjamo tudi nujo po zavezujočih in ambicioznih ciljih EU za leto 2030, tudi in predvsem na področju energetskih prihrankov. Zavezujoči cilji namreč zagotavljajo podporo javnim politikam, ki lahko odklenejo pravi potencial energetskih prihrankov. Pred kratkim objavljeno poročilo Ecofys-a ugotavlja, da lahko EU z energetsko učinkovitostjo do leta 2030 prihrani 250 milijard EUR letno.