Ob svetovnem dnevu okolja smo organizacije članice mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo opozorile na nevzdržno stanje financiranja okoljskih nevladnih organizacij v Sloveniji. Delovanje okoljskih nevladnih organizacij je v Sloveniji resno ogroženo.

Okolje nima svojega glasu. Okoljske NVO so edini zagovornik, ki izvaja tako nadzorno, kot varovalno funkcijo. Da lahko v morju drugih interesov in apetitov zaščitimo javni interes na področju okolja, moramo obstajati strokovne, neodvisne in kredibilne organizacije.

Okoljske nevladne organizacije od Ministrstva za okolje in prostor dobijo le 0,07 odstotka vseh državnih sredstev, namenjenih NVO v Sloveniji . Poleg tega je zaznan negativen trend državnega proračunskega financiranja (MOP) – v letu 2005 je bil ta odstotek 0,4 %, leta 2009 0,2 %, leta 2013 pa 0,07 %.

Plan B za Slovenijo je tako pripravil predlog ukrepov, ki je bil oblikovan skozi primerjalno analizo rešitev v 12 državah EU in na podlagi temeljite analize značilnosti in priložnosti Slovenije ter je skladen z zavezami aktualne koalicijske pogodbe in vlado pozval, naj nemudoma prične z izvajanjem zavez iz lastne koalicijske pogodbe. Vlada bi morala preseči preživeto miselnost o okolju kot zaviralcu razvoja in prepoznati velike priložnosti okoljevarstvenih ukrepov – za višjo kakovost življenja in nova, zelena delovna mesta. In v luči tega je nujno omogočiti ne samo obstoj, ampak tudi nadaljnji razvoj tako pomembnega stebra zdrave demokratične družbe, kot je okoljski nevladni sektor, ki igra vlogo zagovornika okolja v imenu sedanjih in prihodnjih generacij.

Dodatne informacije najdete o stanju na področju financiranja okoljskih nevladnih organizacij najdete v gradivu za medije.