Stanje v jedrski elektrarni Fukushima Daiichi ostaja zelo resno. TEPCO – družba, ki je lastnica elektrarne in japonska vlada še vedno nista našli učinkovitega načina spopadanja s kontaminirano vodo. Problematična je tudi skrb za zdravje delavcev, ki v elektrarni izvajajo razna dela, medtem pa so izpostavljeni visokim stopnjam radioaktivnega sevanja. Vse bolj se kaže, da TEPCO in japonska vlada nista kos nalogi upravljanja s tveganjem in posledicami, ki smo jim priča.

Velja opomniti, da se takšnim nesrečam v prihodnosti lahko izognemu, če se odpovemo rabi jedrske energije. Ravno v teh dneh je izšlo poročilo o možnosti opuščanja rabe jedrske energije v Evropi do leta 2030. Poročilo so pripravili strokovnjaki iz Dunajske tehnične univerze, Energy Economics Group in Stiftung Umweltenergierecht za avstrijsko organizacijo Global 2000. Študija ugotavlja, da je ob primernih ukrepih in politikah cilj opustitve rabe jedrske energije v Evropi do leta 2030 dosegljiv. Namesto jedrske energije bi se morali osredotočiti predvsem na učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije.

Namesto takšnega progresivnega razmišljanja pa slovenski odločevalci ostajajo globoko zakoreninjeni v diskurzu, ki je podrejen jedrskemu lobiju. In tako namesto priložnosti in koristi energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov raje govorijo o podaljševanju obratovanja jedrske elektrarne v Krškem ter ideji o gradnji dodatne jedrske elektrarne, ki jo po nobenem energetskem scenariju ne potrebujemo.