Ker se politike prehoda v podnebno nevtralno družbo v praksi najbolj vidno realizirajo na lokalni ravni, bodo občine in lokalne skupnosti eden ključnih akterjev v prehodu Slovenije v podnebno nevtralnost, smo izpostavili 24. februarja 2021 na spletni delavnici “Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)”.

Delavnice, ki smo jo pripravili v okviru projekta LIFE Unify v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, se je udeležilo 35 predstavnikov občin, energetskih in razvojnih agencij, državne uprave, podjetij in nevladnih organizacij. Skupaj smo se osredotočili na načine izvajanja NEPN, ki bodo prispevali k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, bolj trajnostnim rešitvam v prometu, gospodinjstvih, industriji, kmetijstvu ter imelo številne druge pozitivne družbene učinke – seveda s poudarkom, kako bi bile lahko pri tem kar najbolj učinkovite občine in lokalne skupnosti.

Slovenske občine so že zdaj zelo aktivne na področju energetske učinkovitosti in pri izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti, imajo pa še veliko potenciala pri proizvodnji zelene električne energije. Kot je izpostavil dr. Tomislav Tkalec iz Focusa, lahko začnejo ta potencial izkoriščati prek lokalnih energetskih skupnosti. Občine jih lahko spodbujajo, sodelujejo pri vzpostavljanju ali pa same implementirajo projekte izkoriščanja obnovljivih virov energije (primer sodelovanja: Občina Ajdovščina – Skupnostna sončna elektrarna Budanje – Dovolj za vse).

Predstavnik Centra za energetsko učinkovitost – Institut Jožef Stefan (akter, pristojen za pripravo NECP), dr. Boris Sučić je predstavil konkretne ukrepe iz NEPN, pri katerih se pričakuje povečana aktivnost občin. Izpostavil je tudi pomembnost učinkovitega gospodarjenja občin z energijo, sodelovanja z lokalnimi energetskimi agencijami in pomen ustrezne podpore državnih struktur, sicer bo na lokalni ravni zelo težko realizirati vse načrtovane projekte.

V nadaljevanju je Boštjan Mljač iz Goriške lokalne energetske agencije predstavil ključne korake za občine v postopku priprave akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP), v zaključnem delu delavnice pa je Klemen Košir, vodja sektorja za sklade v okviru Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, predstavil obstoječe in prihodnje možnosti za financiranje ukrepov predlaganih v NEPN, s posebnim poudarkom na ukrepih na lokalni ravni, ki lahko občinam pomagajo pri učinkovitejšem izvajanju ukrepov za pravičen prehod v zeleno družbo in gospodarstvo.

O vsebini delavnici so pisali na portalu Energetika.net: Pri izvajanju NEPN je ključna vloga občin, a brez državne podpore ne bo realizacije (energetika.net)

 

 

   

Delavnica je bila izvedena v okviru projekta LIFE UNIFY “Bringing the EU together on climate action” in financirana iz Evropskega programa LIFE.