Proces sprejemanja celostnih prometnih strategij je v občinah prevetril dogajanje na področju lokalnega prometa in mednje vpeljal novo prometno miselnost, ki se več ne osredotoča le na to, kako zagotoviti dovolj parkirišč in čim bolj olajšati pot z osebnim avtomobilom. Za kvaliteto življenja v mestu je pomembno, da zmanjšamo promet z osebnimi vozili, kar pa najlažje storimo z izboljšanjem pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa.

Kar nekaj občin v Sloveniji je že naredilo korak dlje in vzpostavilo center trajnostne mobilnosti, ki združuje znanje, storitve na področju trajnostne mobilnosti, pa tudi fizično infrastrukturo, kot je na primer izposojevalnica koles.  Željo po vzpostavitvi tovrstnega centra imajo tudi v Postojni in glede na to, da si zelo želijo program dela centra oblikovati skupaj z občani, smo občino Postojna in njihovo idejo o Centru trajnostne mobilnosti Postojna izbrali za demonstracijski projekt, ki ga bomo podprli v letošnjem letu v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Občina Postojna je v preteklih letih izvedla več projektov, ki se navezujejo na trajnostno mobilnost. Vzpostavila je sistem za izposojo koles ter brezplačen mestni prevoz. S pobudo Odprta ulica želijo ponovno oživiti Tržaško cesto, ki je bila včasih središče dogajanja. S tem namenom občasno omejijo vožnjo z avtomobilom. Vsako leto pa občina z aktivnostmi tudi aktivno sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti.

Za začetek bomo v Postojni skupaj z občani in občankami pomagali oblikovati program dela Centra trajnostne mobilnosti Postojna. Skozi proces participativnih delavnic bomo skupaj izluščili vsebine, ki prebivalce zanimajo, in storitve, ki bi jim olajšale uporabo trajnostnih načinov mobilnosti v Postojni. Prvi dogodek za splošno javnost načrtujemo že 6. aprila.

Fotografija: arhiv Občine Postojna

Prvi mobilnostni center v Sloveniji so sicer vzpostavili v Mariboru. Mestna občina Maribor je prispevala prostor in koordinacijo zaupala Mariborski kolesarski mreži – društvu za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa. Lani smo jih obiskali na Partizanski 21 in pripravili video predstavitev dobre prakse, ki je ena izmed več kot 75 dobrih praks na zemljevidu na naši spletni platformi Dovolj za vse.

Dobra praksa: Center mobilnosti Maribor